Στην προηγούμενη ενότητα που αναπτύξαμε (http://goo.gl/I7IWKm), εξετάσαμε τις τάσεις των Ελλήνων χρηστών στα Social Media, και τονίσαμε την προσοχή που χρειάζεται να δοθεί σε ενδεχόμενη καταχρηστική ή αντιεπαγγελματική χρήση. Ειδικά, όταν αυτή τελείται κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, τόσο από ανέργους όσο και από αναζητούντες εργασία (ενεργούς ή παθητικούς*). Σε συνέχεια αυτών των αποτελεσμάτων, ζητούμε τη συμβολή σας σε έρευνα που διεξάγεται αυτή την περίοδο, αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας και τα Social Media.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουμε δει μια έκρηξη στην χρήση του Internet και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, Twitter, Blogs, κ.λπ.) αναφορικά με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας από εργαζόμενους-υποψήφιους (άνεργοι, αναζητούντες εργασία). Όλο και περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν αυτές τις σελίδες για να αναζητήσουν εργασία, συστηματικά ή περιστασιακά. Η παρούσα έρευνα, που διεξάγεται από το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών υπό την επιστημονική ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου, θα προσπαθήσει να καταγράψει τη χρήση και την αποτελεσματικότητα αυτών των ιστοσελίδων, από την σκοπιά των εργαζομένων-υποψηφίων, σε συνέχεια προηγούμενης έρευνας (http://goo.gl/T2X6Jr) που είχε διεξαχθεί το 2010, επίσης από το ΟΠΑ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ).

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, και πιθανώς να δημοσιευτούν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και εμπιστευτική, παρ’ όλα αυτά, μπορείτε αν επιθυμείτε να δηλώσετε το e-mail σας, για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα, μετά την ολοκλήρωσή της.
Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://goo.gl/g30L1Q

(*ενεργοί αναζητούντες εργασία ονομάζονται όσοι ψάχνουν συστηματικά και στοχευμένα, καταβάλλοντας έντονη προσπάθεια για το στόχο τους, ενώ παθητικοί ονομάζονται όσοι π.χ. δεν δείχνουν να αποτελεί προτεραιότητα σε αυτούς η εύρεση εργασίας, ή η προσπάθειά τους γίνεται σε αργούς, ασταθείς και μη-συντονισμένους ρυθμούς, ή ακόμα και όσοι απαντούν σε αγγελίες που έτυχε να βρουν και θεώρησαν ότι δεν έχουν να χάσουν κάτι απαντώντας σε αυτές)

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr Αφήστε το σχόλιό σας…