Αυτή την εβδομάδα και εφόσον αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες  προσπάθειες που στηρίζουν την αποτελεσματική ανεύρεση εργασίας και ανακαλύπτουν εναλλακτικές οδούς κι επαγγελματικές ευκαιρίες, σας παρουσιάζουμε το παρακάτω “επαγγελματικό ζευγάρωμα”. Μια συνεργασία που στηρίζεται στην αλληλεγγύη και τον επαγγελματισμό.

Το Job-Pairs (http://www.job-pairs.gr/) είναι μια οργανωμένη προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους που στοχεύουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, φέρνοντας σ’ επαφή άτομα που αναζητούν εργασία με τον επαγγελματικό χώρο της επιλογής τους.

Στόχος του; Να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και να δοθεί κατάλληλη ώθηση σε άτομα που αναζητούν εργασία. Κοινώς, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει νέους ανθρώπους να μεταβούν επιτυχημένα στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα, συνδέοντάς τους με στελέχη του κλάδου όπου επιθυμούν να απασχοληθούν. Παράλληλα, δίνεται σημαντική ευκαιρία δράσης σε επαγγελματίες κάθε χώρου, σε μια περίοδο που όλοι μπορούμε και χρειάζεται να προσφέρουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, σε αυτούς που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η διαδικασία; Το στέλεχος (job mentor) το οποίο εγγράφεται και διαθέτει εργασιακή εμπειρία, αποδέχεται να εμπλακεί σε 5 συναντήσεις με τον υποψήφιο (job mentee), αξιοκρατικά, χωρίς δηλαδή να δίνεται δυνατότητα επιλογής στο “ταίριασμα” που θα γίνει. Τελικός στόχος είναι η εύρεση εργασίας μέσω μετάδοσης εμπειριών του στελέχους και προσφοράς καθοδήγησης για την επιτυχημένη μετάβαση του υποψηφίου στην αγορά εργασίας. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα κάθε δύο εβδομάδες, δια ζώσης ή μέσω skype, σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνείται από τους εμπλεκόμενους. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι τα μέρη θα συνεργαστούν με συγκεκριμένους στόχους και θα ακολουθήσουν, με τις καλύτερες προθέσεις, τις οδηγίες αυτής της συμφωνίας, για να επιλυθούν όσα ζητήματα προκύψουν. Φυσικά, τα δύο μέρη δεσμεύονται στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των συναντήσεων.

H ομάδα που στηρίζει το Job-Pairs, έχει αναπτύξει υλικό στηριζόμενο στις επιστημονικές αρχές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με σκοπό να διευκολύνει τις συναντήσεις αυτές και κάνοντάς τες όσο πιο αποτελεσματικές γίνεται. Το υλικό αυτό θα αποστέλλεται στα δύο μέλη για την καλύτερη προετοιμασία τους, πριν από κάθε συνάντηση. Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μέντορες μπορούν να λαμβάνουν μέρος και σε σύντομες εκπαιδεύσεις, αν το επιθυμούν.

Όπως αναφέρεται λοιπόν και στη Facebook σελίδα αυτής της δυναμικής προσπάθειας, το Job-Pairs είναι “μια αίθουσα χορού που φιλοξενεί όποιον επιθυμεί να καθοδηγεί και να καθοδηγείται στη μαγική ροή της μουσικής του”.

[Σημείωση: Για την παροχή των παραπάνω, δεν απαιτείται καμία χρηματική συναλλαγή ή/και δέσμευση εύρεσης εργασίας. Τα εμπλεκόμενα μέρη οικειοθελώς προσφέρουν το χρόνο, την εμπειρία και τις γνώσεις τους για να πραγματοποιείται η παραπάνω συνεργασία].

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr

Αφήστε το σχόλιό σας…