– Υψηλότερες αποδοχές, ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, ηλεκτρονική διαλογή υποψηφίων είναι μερικές από τις σημαντικές τάσεις για το 2008 –

Αθήνα, 4η Φεβρουαρίου 2008

Το Kariera.gr, η κορυφαία ηλεκτρονική ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα των προβλέψεών του για την απασχόληση, την οποία διεξήγαγε η Harris Interactive, παρακολουθώντας την προβλεπόμενη πορεία των προσλήψεων και τις δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας για το επόμενο τρίμηνο και το 2008. Η έρευνα με τίτλο “Προβλέψεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας για το 2008 του Kariera.gr” πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου 2007 και περιλάμβανε 143 διευθυντές προσλήψεων και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και 396 εργαζόμενους στην Ελλάδα.

“Κοιτάζοντας στο μέλλον για το 2008, οι τάσεις των προσλήψεων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα”, είπε ο Φάνης Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του Kariera.gr.  “Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών για συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα στη νέα χρονιά, 34% των εργοδοτών δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό τους για τις προσλήψεις το 2008 σε σύγκριση με το 2007. Από την άλλη μεριά, 38% των εργοδοτών σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό μόνιμων υπαλλήλων τους πλήρους απασχόλησης το 2008 ενώ σχεδόν ένας στους δέκα προβλέπει μείωση.” 

Πλήρης απασχόληση
38% των εργοδοτών σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων τους πλήρους απασχόλησης το 2008. 9% σχεδιάζει να μειώσει τα επίπεδα προσωπικού μέσα στο νέο έτος ενώ σχεδόν οι μισοί (45%) δεν προβλέπουν καμία μεταβολή.  Το 7% δεν είναι σίγουροι.

Μερική απασχόληση
30% των εργοδοτών σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους μερικής απασχόλησης το 2008. 10% σχεδιάζουν να μειώσουν τα επίπεδα προσωπικού μέσα στο νέο έτος ενώ 54% δεν προβλέπουν καμία μεταβολή και το 6% δεν είναι σίγουροι

Προσλήψεις ανά βαθμίδα θέσης εργασίας
Όταν οι εργοδότες ρωτήθηκαν σε ποιες βαθμίδες απασχόλησης θα κάνουν προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος το 2008, 40% των εργοδοτών εστίασαν στο υπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, ενώ 32% ανέφεραν διοικητικές θέσεις/ θέσεις γραφείου.  5% θα εστιάσει σε διοικητικές θέσεις, περιλαμβανομένων επικεφαλής ομάδων και διευθυντών.

Εποχή προσλήψεων
Η εποχή για προσλήψεις συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για τους εργοδότες καθώς συναγωνίζονται για άτομα με κορυφαίες επιδόσεις για νεοσυσταθείσες θέσεις και για όσες μένουν κενές λόγω της μετακίνησης υπαλλήλων.  Περισσότεροι από ένας στους πέντε (28%) εργοδότες αναφέρουν ότι συνήθως χρειάζονται πέντε εβδομάδες ή περισσότερο για να καλύψουν τις κενές θέσεις τους. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008

1. Υψηλότερες αποδοχές
Συνεχίζοντας μια υπάρχουσα τάση που έχει σκοπό να προσελκύει και να διατηρεί τα κορυφαία ταλέντα, οι εργοδότες σχεδιάζουν να προσφέρουν πιο προσοδοφόρα πακέτα αποδοχών μέσα στην επόμενη χρονιά. 
87% των εργοδοτών αναφέρουν ότι οι εταιρείες τους θα αυξήσουν τους μισθούς για τους υπάρχοντες εργαζόμενους μέσα στο 2008. Από τους εργοδότες που θα αυξήσουν τους μισθούς για τους υπάρχοντες εργαζόμενους, το ένα τρίτο (33%) αναμένει να αυξήσει τους μισθούς έως και 3%. 

2. Πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις
Περισσότερες εταιρείες σήμερα παρέχουν στους εργαζόμενους μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να έχουν καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των εργοδοτών αναφέρουν ότι προς το παρόν προσφέρουν ευέλικτα ωράρια στους εργαζόμενους και οι μισοί (50%) θα προσφέρουν πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις το 2008. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Εναλλακτικά ωράρια – να προσέρχονται νωρίς και να φεύγουν νωρίς ή να προσέρχονται αργότερα και να φεύγουν αργότερα – 73%
Σαββατική άδεια απουσίας – 34%
Συμπιεσμένες εβδομάδες εργασίας – ίδιες ώρες εργασίας αλλά σε λιγότερες ημέρες – 28%
Θερινό ωράριο – 26%
Καταμερισμός εργασίας – 19%

3. Διαλογή υποψηφίων μέσω του διαδικτύου
Για να διασφαλίσουν ότι προσλαμβάνουν το σωστό ταλέντο, όλο και περισσότεροι εργοδότες στρέφονται στο διαδίκτυο ως μέσο διαλογής υποψηφίων. 

35% των εργοδοτών αναφέρουν ότι πάντοτε ή συνήθως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης εργασίας και διαδικτυακές τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης για να αναζητήσουν υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων εργασίας ενώ
22% αναφέρουν ότι στρέφονται στο διαδίκτυο περιστασιακά. 
34% αναφέρουν ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ή να αυξήσουν τη χρήση αυτών των πόρων για να αναζητήσουν υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων εργασίας το 2008.

4. Πρόσληψη ελεύθερων επαγγελματιών ή συμβασιούχων
Το 2008, οι εργοδότες θα στραφούν στην πρόσληψη ελεύθερων επαγγελματιών ή συμβασιούχων ώστε να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες καθώς ελέγχουν τον ρυθμό πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων. 
37% των εργοδοτών προβλέπουν να προσλάβουν ελεύθερους επαγγελματίες ή συμβασιούχους μέσα στο 2008.

5. Εξέλιξη σταδιοδρομίας
Με το 74% να δηλώνει ότι η ικανότητα μιας εταιρείας να προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης είναι πιο σημαντική από τον μισθό, οι εργοδότες λαμβάνουν μέτρα για να δημιουργήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους. 
Σχεδόν τέσσερις στους δέκα (39%) εργοδότες ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερες προαγωγές και ευκαιρίες για την εξέλιξη σταδιοδρομίας το 2008.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

Προσλήψεις

32% των εργοδοτών δηλώνουν ότι αύξησαν τον αριθμό του προσωπικού τους στη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών του 2007.
7% μείωσε το προσωπικό ενώ 53% δεν ανέφερε καμία μεταβολή.
8% δεν ήταν σίγουροι. 

Οι εργοδότες αναμένουν παρόμοια αποτελέσματα για το επόμενο τρίμηνο. 

37% των εργοδοτών σχεδιάζουν να αυξήσουν το μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 2008.
4% θα μειώσει το προσωπικό ενώ το
50% δεν προβλέπει καμία μεταβολή και το
10% δεν είναι σίγουροι. 

Αμοιβές
Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός ετήσιων αυξήσεων στους μισθούς πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο,

78% των εργοδοτών αναμένουν να αυξήσουν τα επίπεδα αμοιβών μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.  
32% σχεδιάζουν να προβούν σε αυξήσεις έως και 3%.