Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Sales & Operations Director Adecco Ελλάδας

Η αγορά εργασίας έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί ενώ η ζήτηση έχει αυξηθεί όχι μόνο από τους νεοεισερχόμενους αλλά και από στελέχη με προϋπηρεσία που εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών έχουν μείνει εκτός εργασιακού στίβου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η αναζήτηση εργασίας να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τους υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση. Το πτυχίο μπορεί να θεωρείται «διαβατήριο» αλλά δεν συνεπάγεται άμεση ή εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση. Η οργάνωση ενός πλάνου ενεργειών καθώς και η παρακολούθηση των αγγελιών και των τάσεων της αγοράς αποτελούν βασικά συστατικά για μια επιτυχημένη αρχή.

Οι σημερινοί υποψήφιοι καλούνται, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να δείξουν ευελιξία, να επανεξετάσουν τους στόχους τους και να αποφασίσουν με γνώμονα όχι μόνο προσωπικά ζητήματα αλλά και την συνολική πορεία της εταιρίας. Η ευελιξία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει υποχωρήσεις σε επίπεδο ιεραρχίας, οικονομικών απολαβών αλλά και στο αντικείμενο εργασίας καθώς για πολλές θέσεις απαιτείται εργασιακή προϋπηρεσία. Επιπλέον, θα πρέπει να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία και να τα αναδείξουν, προβάλλοντας αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας, και να ενδυναμώνουν συνεχώς τις γνώσεις και ικανότητες τους. Η αποτελεσματικότερη μέθοδος για να ξεχωρίσει κάποιος μέσα σε τόσο έντονο ανταγωνισμό είναι να επενδύσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και γνώσεων που διαθέτει και να καλλιεργήσει προσόντα τα οποία άπτονται του κλάδου που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει.

Σε μία αγορά εργασίας με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως είναι η εγχώρια, βλέπουμε συχνά νεοεισερχόμενους να απασχολούνται σε κλάδους που δεν είναι του άμεσου ενδιαφέροντος τους ή δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσωρινή απασχόληση, σε θέση που ανταποκρίνεται στο αντικείμενο εργασίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν, μπορεί να αποτελέσει μία  μέθοδο απόκτησης της αναγκαίας γνώσης, να προσφέρει σχετική προϋπηρεσία και προστιθέμενη αξία σε μελλοντικές ευκαιρίες. Αυτό όμως που κυρίως προσφέρει στον υποψήφιο είναι η δυνατότητα να δει κατά πόσο τον ενδιαφέρει πραγματικά ο κλάδος που έχει επιλέξει δίνοντας του παράλληλα πολύτιμη εργασιακή εμπειρία καθώς και εργασιακή κουλτούρα, η οποία είναι χρήσιμη για οποιαδήποτε εταιρία. Στον τομέα της προσωρινής απασχόλησης υπάρχουν ευκαιρίες τόσο για τον τομέα των πωλήσεων όσο και του merchandising, τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους νεοεισερχόμενους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τις πωλήσεις. Συγκεκριμένα, βλέπουμε πως ειδικότητες όπως: back office, customer service, project management να απορροφούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων ενώ η  διάρκεια της προσωρινής απασχόλησης φτάνει μέχρι και τους 36 μήνες. Να σημειώσουμε πως για την προσωρινή εργασία δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να έχει προϋπηρεσία εκτός από κάποιες θέσεις που προϋποθέτουν συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Αφήστε το σχόλιό σας…