….κι ενώ τα παραπάνω ρήματα στην αγγλική, θα έφταναν στα αυτιά μας σαν άλλη διάλεκτος πριν μερικά χρόνια, τώρα πλέον έχουν σχεδόν «στοιχειώσει» την καθημερινότητά μας. Ζωντανή απόδειξη αυτού, η Πανελλήνια Ετήσια Έρευνα του 2012 για τη συμπεριφορά των χρηστών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ποσοτική έρευνα με τίτλο «Ώριμοι χρήστες, με απόψεις και ανησυχίες», διεξήχθη τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2012, μέσω 1.100 ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν από Έλληνες χρήστες του Internet και των μέσων κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook), όσο και σε άλλους τύπους Social Media (blogs και review pages). Ας μιλήσουν όμως τα νούμερα από μόνα τους…

Με πρωταγωνιστή το Facebook (αναμενόμενο) και έχοντας διείσδυση της τάξεως του 77% στον πληθυσμό των Internet users στην Ελλάδα, αποκαλύπτεται ότι οι μισοί από τους χρήστες του, είναι κυρίως παθητικοί λειτουργοί, παρακολουθώντας απλά τις εξελίξεις και τις ενημερώσεις των «φίλων» τους. Βασική ενέργεια των χρηστών κατά 50% είναι το “Like” που αναφέρθηκε και στον τίτλο μας, ενώ επόμενη σε προτίμηση είναι η ανάρτηση σχολίων. Αναφορικά με τον όγκο των «φίλων» των χρηστών, παρατηρήθηκε αύξηση 40% σε σχέση με τις μετρήσεις του 2011. Τέλος, σχετικά με τους προβληματισμούς τους, φαίνεται ότι κυριαρχεί  κατά 46% αμφιβολία για την αξιοπιστία των ειδήσεων που λαμβάνουν, 39% θεωρούν ότι παραβιάζεται η προσωπική τους ζωή, ενώ οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι χάνουν πολύτιμο χρόνο και ότι εξαιτίας της χρήσης του, απομακρύνονται από τους φίλους τους.

Για το δημοφιλές Twitter (χρήστες που ξεπερνούν τους 210.000), σημειώνεται προτίμηση των χρηστών κατά 73% να παρακολουθούν τις εξελίξεις παθητικά, ενώ λίγοι περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι γράφουν το δικό τους “tweet”. Σχετικά με τους προβληματισμούς που προκύπτουν, φαίνεται να συγκλίνουν οι χρήστες των δύο μέσων, με περίπου τους μισούς να δηλώνουν ότι λαμβάνουν ανακριβείς και αντιεπαγγελματικές ενημερώσεις (tweets) και κάποιους να λαμβάνουν σεξιστικά/ρατσιστικά tweets. Τέλος, 63% των χρηστών δήλωσαν ότι δεν το χρησιμοποιούν γιατί δεν είναι εξοικειωμένοι και 54% γιατί δεν ταιριάζει με τον τρόπο της ζωής τους.

Το τρίτο μέσο (511.291 μοναδικοί χρήστες) και γρήγορα αναπτυσσόμενο στη χώρα μας λόγω της αύξησης της ανεργίας, είναι το Linkedin, με 10% διείσδυση στους χρήστες Internet και χρήση κατά 79%. Συγκεκριμένα, 74% των χρηστών είναι άνεργοι που αξιοποιούν σελίδες που τους ενημερώνουν για νέες θέσεις εργασίας και για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων τάσεων και αντικειμένων που ζητά η αγορά. Έτσι, άνεργοι ηλικίας 24 – 44 ετών, με προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές, δηλώνουν σε ποσοστό 59%, ότι χρησιμοποιούν το Linkedin ως μέσο ανεύρεσης εργασίας.

Συνοψίζοντας και συγκρίνοντας τους τρεις τύπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs, review pages), οι χρήστες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν για εκδηλώσεις και κινηματογράφο/μουσική, τα blogs για ειδήσεις διαφόρων θεμάτων, ενώ τα review pages κυρίως για αγορές.

[Πληροφορίες του άρθρου έχουν αντληθεί από το Δελτίο Τύπου και την Συνοπτική Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της αναφερόμενης Ετήσιας Έρευνας για την Κοινωνική Δικτύωση 2012 του ELTRUN/ΟΠΑ «Ώριμοι χρήστες, με απόψεις και ανησυχίες»]
(http://www.eltrun.gr/wp-content/uploads/2012/12/Social_media_deltio_tupoy.pdf
http://www.eltrun.gr/wp-content/uploads/2013/01/social-media_2012_final.pdf)

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτιδα kariera.gr, pr@kariera.gr

Αφήστε το σχόλιό σας…