Είναι γεγονός ότι η αγορά εργασίας έχει πληγεί σημαντικά από την οικονομική ύφεση. Οι νέες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες και οι εταιρίες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις προσλήψεις τους. Ωστόσο, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά θα πρέπει να προσεγγίζουν τον μελλοντικό εργοδότη τους με ενθουσιασμό, έτοιμοι να προβάλλουν τα προσόντα τους και τη διάθεσή τους να εργαστούν και να αποκτήσουν δεξιότητες. Τι μπορεί να κάνει, λοιπόν, κάποιος για να εντοπίσει επαγγελματικές ευκαιρίες; H σωστή έρευνα είναι το Α και το Ω για τον εντοπισμό μιας καλής θέσης με προοπτικές για την εξέλιξη της καριέρας ενός ατόμου. Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η εξειδίκευση η οποία τον ενδιαφέρει περισσότερο και ποιες είναι οι εταιρίες οι οποίες έχουν ένα δυναμικό προφίλ εξελισσόμενων οργανισμών. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει το βιογραφικό του μαζί με μια συνοδευτική επιστολή στα τμήματα διοίκησης προσωπικού αυτών των επιλεγμένων εταιριών και να διερευνήσει αν υπάρχει ενδιαφέρον γνωριμίας.

Η έρευνα
Σε κάθε περίπτωση θα συμβούλευα τους νέους υποψηφίους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά να δώσουν έμφαση στην υλοποίηση μιας διευρυμένης έρευνας στον επιχειρηματικό χώρο και να μην περιορίζουν τις επιλογές τους με βάση μόνο τα οικονομικά οφέλη. Το βασικό κίνητρο ενός νέου υποψηφίου θα πρέπει να είναι να ενταχθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο προάγει την εξέλιξη, την ανάπτυξη γνώσης και την καλή οργάνωση. Δεδομένου ότι οι νέοι υποψήφιοι δεν έχουν «δοκιμαστεί» στην αγορά εργασίας ή έχουν δοκιμαστεί λίγο, η αξιολόγησή τους αναγκαστικά γίνεται από στοιχεία που είναι πιο ποιοτικά. Ένας νέος υποψήφιος έχει λίγους τρόπους να ξεχωρίσει και αυτοί είναι περισσότερο ενδεικτικοί του επαγγελματισμού και της προσωπικότητάς του. Για παράδειγμα, η τάξη με την οποία συντάσσεται ένα βιογραφικό παραπέμπει στην οργάνωση και την τάξη με την οποία θα αντιμετωπίσει τα θέματα εργασίας του αύριο, η συνέπεια και ο τρόπος ένδυσής του παραπέμπει στην ωριμότητά του να χειριστεί ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Τέλος, όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ίδιες οι εταιρίες φροντίζουν ώστε να κοινοποιούν το ενδιαφέρον τους για κάποια πρόσληψη με διάφορα μέσα ανάλογα με το επίπεδο της θέσης. Στην περίπτωση πρόσληψης ατόμων με ελάχιστη εμπειρία, συνηθίζεται να προβάλλεται το ενδιαφέρον μέσω αγγελιών σε εφημερίδες αλλά και μέσω των ειδικών ιστοσελίδων που εξειδικεύονται στη διαφήμιση θέσεων εργασίας. Συνεπώς ένας υποψήφιος μπορεί να επισκέπτεται τακτά τις ιστοσελίδες αυτές και να παρακολουθεί τις αγγελίες στα ανάλογα έντυπα. Στην περίπτωση στελεχών με εμπειρία οι τρόποι αναζήτησης ευκαιριών είναι περισσότεροι, αφού οι ίδιοι μπορούν να αξιοποιήσουν κατ’ αρχάς το δίκτυο γνωριμιών τους, ενώ οι σύμβουλοι εύρεσης στελεχών αποτελούν μια επίσης καλή πηγή πληροφόρησης για την κίνηση στην αγορά.