Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η διαχείριση της καριέρας απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς τα περιθώρια πιθανού λάθους είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Η επόμενη κίνηση θα πρέπει να είναι προσεκτική και η όποια απόφαση να ζυγιστεί καλά. Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο των απολύσεων δεν είναι πλέον κάτι το ασυνήθιστο, άρα παρατηρούμε να υπάρχουν αξιόλογα στελέχη που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και που βέβαια επιθυμούν να επανενταχθούν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι (είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός αγοράς) να κινούνται μεθοδικά και οργανωμένα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους. Το πρώτο βήμα είναι η σύνταξη ενός καλού βιογραφικού, με εμφανείς επαγγελματικούς στόχους και επιτεύγματα, που να τραβάει εύκολα το ενδιαφέρον του αξιολογητή, χωρίς να τον κουράζει. Μια συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα προβάλλεται η εργασιακή εμπειρία και θα τονίζονται τα δυνατά σημεία του υποψηφίου, μπορεί να είναι ακόμη και η αφορμή για έναν αξιολογητή να ξεχωρίσει ένα βιογραφικό από τα άλλα. Παράλληλα, η εξασφάλιση συστάσεων είναι ένα σημαντικό «συν» για κάθε υποψήφιο που θέλει να κάνει τη διαφορά. Η ενεργοποίηση του δικτύου γνωριμιών μπορεί να φανεί πολύτιμη στην αναζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε πιο δύσκολους καιρούς. Μέσω ενός τέτοιου δικτύου ο υποψήφιος ενημερώνεται για πιθανά ανοίγματα στην αγορά εργασίας, μαθαίνει πληροφορίες για εταιρίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, την κουλτούρα τους και την πραγματική τους θέση στην αγορά και κατατοπίζεται για τις εξελίξεις στον κλάδο του, νέα συστήματα, συστήματα αμοιβών κ.λπ. Έτσι έχει την ευκαιρία να είναι κοντά στην πραγματικότητα, να επιμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να αποκτά περισσότερες δεξιότητες και να βελτιώνει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η συναίσθηση της πραγματικής του αξίας.

Η συνέντευξη
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι σημαντικό ο υποψήφιος να μην προσπαθήσει να αποκρύψει τυχόν απόλυση (εάν υπάρχει) αλλά ούτε και να δικαιολογηθεί, βάζοντας τον εαυτό του σε αμυντική στάση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να κατηγορήσει τον πρώην εργοδότη του, εκφράζοντας έτσι την πικρία του ή να αποκαλύψει εμπιστευτικά στοιχεία για να δικαιολογήσει την απόλυσή του. Θα πρέπει, λοιπόν, να εστιάσει σε αντικειμενικά γεγονότα που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από την εταιρία και να μη διστάσει να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να διευκολύνει τον υποψήφιο εργοδότη να πάρει συστάσεις που να υποστηρίζουν τα λεγόμενά του. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία μπορεί να αποτελέσουν ένα επιπλέον «συν» στη διαδικασία αξιολόγησής του.

Εταιρίες συμβούλων
Ο ρόλος των εταιριών συμβούλων σε τέτοιες εποχές, λοιπόν, ενισχύεται σημαντικά για τους υποψηφίους. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο ασφαλές για τους ίδιους τους υποψηφίους να αναζητούν εργασία μέσα από μια αξιόπιστη εταιρία επιλογής στελεχών. Πολλές θέσεις δεν ανακοινώνονται απευθείας στην αγορά εργασίας, για διάφορους λόγους, ενώ παράλληλα η καθοδήγηση και η πληροφόρηση που λαμβάνουν από τον αρμόδιο σύμβουλο συντελούν στην καταλληλότερη επιλογή, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε. Ένας σύμβουλος μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις στον υποψήφιο και να τον βοηθήσει να τις αξιολογήσει καλύτερα, με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία αλλά και τις ανάγκες του καθώς επίσης να τον ενημερώσει για την εξέλιξη και την κίνηση της αγοράς εργασίας. Τέλος, η αναζήτηση μέσω συμβούλου εξασφαλίζει την εχεμύθεια, για αυτό και πολλά στελέχη δεν αισθάνονται ασφάλεια να εκτίθενται απευθείας στην αγορά εργασίας. Έτσι, παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο υποψηφίους να μην απευθύνονται απευθείας σε εταιρίες, όσο δυνατό brand name και αν έχουν, αλλά να εμπιστεύονται την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά και μόνο σε εταιρίες επιλογής στελεχών.