Η αναζήτηση εργασίας δεν είναι μία απλή υπόθεση. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, η επιτυχία κρίνεται στην επιμονή του υποψηφίου, αλλά και στο κατά πόσο συντονισμένη είναι η προσπάθειά του για αναζήτηση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος προκειμένου να πετύχει το στόχο του καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα:

Βιογραφικό σημείωμα

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεκινήσει από τη σύσταση του βιογραφικού του σημειώματος. Εδώ θα πρέπει να επιδείξει προσοχή, ώστε να είναι καλογραμμένο και να δίνει μία εικόνα των τυπικών του προσόντων. Συμπληρωματικό ρόλο στο βιογραφικό σημείωμα παίζει και μία συνοδευτική επιστολή που τονίζει τις ικανότητες του υποψηφίου και δίνει το στίγμα του σε ό,τι αφορά τον τομέα στον οποίο τον ενδιαφέρει να απασχοληθεί.

Σκιαγράφηση της προσωπικότητας

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκιαγραφήσει την προσωπικότητά του (τα συν και τα πλην, τις ανάγκες του, τις αδυναμίες του κ.λπ.), τις ικανότητες που τον διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι ικανότητες κατ’ αρχήν σχετίζονται με την εργασία που μπορεί να προσφέρει ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. Επίσης αφορούν τις ικανότητες που αποκτήσαμε μέσω ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ή μέσω πρακτικής εξάσκησης σε κάποιο αντικείμενο και είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας άλλων ανθρώπων που μεταβιβάστηκε σε μας. Τέλος, αφορά και τις ικανότητες του καθενός υποψηφίου στη διαχείριση της προσωπικότητάς του. Στο να ελέγχει δηλαδή τη συμπεριφορά του, τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό του περιβάλλον. Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να είναι “καλός ακροατής”, “καλός στη διοίκηση ομάδας” κ.λπ.

Επιλογή εταιριών

Καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα για τις ικανότητές του, ο υποψήφιος στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει τις εταιρίες στις οποίες θα ήθελε να εργαστεί και στις οποίες θα μπορούσε να ενσωματωθεί με περισσότερη ευκολία, λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα της κάθε εταιρίας και πόσο ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Έτσι εντοπίζει τις εταιρίες – “υποψήφιους εργοδότες”, όπου καλό είναι να επιλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρίες και να μην περιορίζεται μόνο στις πολυεθνικές και γνωστές εταιρίες. Πολλές μικρότερες εταιρίες κρύβουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ενεργοποίηση προσωπικού δικτύου γνωριμιών

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η ενεργοποίηση του προσωπικού δικτύου επαφών και γνωριμιών που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος μέσω της οικογένειας και του συγγενικού περιβάλλοντος, των παλιών συναδέλφων, των καθηγητών, των συλλόγων, επιμελητηρίων κ.λπ. Η επιμονή, η κινητικότητα και η αξιοποίηση όλων των εργαλείων αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.

Αποστολή βιογραφικού – Επικοινωνία με εταιρίες

Εξίσου σημαντική είναι η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος στις εταιρίες που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο. Η αποτελεσματικότητα στην περίπτωση αυτή θα κριθεί και από τον αριθμό των βιογραφικών που θα αποστείλει. Όσα περισσότερα βιογραφικά στείλει κανείς τόσο περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά θα παρουσιαστούν.

Τηλεφωνική επικοινωνία

Τελευταίο βήμα είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του υποψηφίου με τις εταιρίες στις οποίες απέστειλε το βιογραφικό του. Η σωστή επικοινωνία μπορεί να τον οδηγήσει γρήγορα στον στόχο του.