Πεντάμηνη Απασχόληση (εργασιακή εμπειρία) με προοπτική πρόσληψης για 45.000 ανέργους έως 29 ετών
Εύστοχα ονομάζεται «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να δημοσιευθεί στο προσεχές διάστημα.
Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και απασχόληση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού το Kariera.gr και η ΜΑSTER, μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου Εκπαιδευτικών Οργανισμών VoucherKEK.gr,  με την υποστήριξη του πλέον έγκυρου οργανισμού πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων ECDL – PEOPLECERT, συνεργάζονται για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος με βασικούς άξονες:

Τον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε παραγωγικές θέσεις εργασίας.
Την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των ανέργων σύμφωνα με τις  σπουδές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες ώστε να προσανατολισθούν στις κατάλληλες θέσεις εργασίας.
Την πιστοποιημένη επαγγελματική τους εκπαίδευση, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ανάγκες της επιλεγμένης θέσης εργασίας και να εξασφαλίσουν με την απόδοση τους τη διατήρηση της θέσης, προς όφελος δικό τους και της επιχείρησης.
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί φορείς γνωστοποιούν τα προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης, ώστε οι άνεργοι να έχουν τη δυνατότητα τα επιλέξουν τόσο το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, όσο και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς, ανιχνεύουν την καταλληλότερη θέση για κάθε ωφελούμενο, σε συνεργασία και σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και προβαίνουν στην άμεση εκπαίδευση (διάρκειας 80 ωρών με αμοιβή 400€) και πιστοποίησή του με στόχο την επιτυχή ανταπόκριση στις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης που επιλέχθηκε. Με το πέρας της εκπαίδευσης ο άνεργος τοποθετείται στην επιχείρηση για την πεντάμηνη απασχόληση.
Η απασχόληση σε επιχειρήσεις είναι συνολικής διάρκειας 5 μηνών (500 ώρες) και για το χρονικό διάστημα αυτό, το επίδομα το οποίο θα λάβουν οι ωφελούμενοι, κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 2.300 ευρώ, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα των ωφελουμένων.

Διαδικασία Εγγραφής στη Δράση
Προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη Δράση, οι ωφελούμενοι αρκεί να ακολουθήσετε ορισμένα απλά βήματα:
Βήμα 1: Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://www.kariera.gr/GR/JobSeeker/JSPage.aspx?pagever=drasi_b2c_conditions
Βήμα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή “Αίτηση Ενδιαφέροντος ” https://www.kariera.gr/GR/JobSeeker/JSPage.aspx?pagever=drasi_b2c_startpage       
Βήμα 3: Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα “Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου” και επιλέξτε την επιλογή “Καταχώρηση”
Βήμα 4: Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει καταχωρηθεί με επιτυχία! Σύντομα, εξειδικευμένοι συνεργάτες θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού την πορεία της διαδικασίας αίτησής τους.
Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεση των ωφελουμένων, για την υποστήριξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής μέσω της Πανελλαδικής Γραμμής Ενημέρωσης και Υποστήριξης 801 11 25 800.

Το άρθρο επιμελήθηκε η ομάδα του kariera.gr και της Master.

Αφήστε το σχόλιό σας…