Το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής, διοργανώνει νέο κύκλο εργαστηρίων (workshops), με την υποστήριξη του Kariera.gr. Στόχος των εργαστηρίων είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη βέλτιστη δράση τους όσον αφορά στην αναζήτηση εργασίας, η ενδυνάμωση τους, καθώς και η αντιμετώπιση των δυσκολιών εξεύρεσης επαγγελματικών ευκαιριών.

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι το βιογραφικό, οι τρόποι αναζήτησης μιας θέσης απασχόλησης, η διαδικασία της συνέντευξης και οι τεχνικές δικτύωσης στην αγορά, είναι οι κύριες ενότητες που απασχολούν τους αναζητούντες εργασία, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο σε αυτές όσο και:

στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, την ικανότητα δηλαδή αντιμετώπισης των εμποδίων που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας
στην αναγνώριση και ανάπτυξη των δυνατών σημείων και ικανοτήτων του υποψηφίου και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες
στην εστίαση σε θετικά ερεθίσματα / σκέψεις αντιστρέφοντας τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που συχνά μας περιορίζουν
Ξεκινώντας από την επόμενη Τετάρτη και Παρασκευή στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου, τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα ως εξής

Τετάρτη (11:00-14:00) – Γενικές συμβουλές κατά την αναζήτηση εργασίας, τεχνικές, στοχοθέτηση, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, κοινωνική δικτύωση.
Παρασκευή (11:00-14:00) – Αναγνώριση δεξιοτήτων και εμποδίων κατά την αναζήτηση εργασίας, επιτυχία στη συνέντευξη, αντιστροφή περιοριστικών μοτίβων σκέψης.
Τα εργαστήρια-workshops συνιστούν μέρος έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ηγεσίας. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στα εργαστήρια, είναι οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν ενεργά εργασία τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά η παρακολούθηση και των δύο (2) workshops είναι υποχρεωτική. Βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους θα συμμετάσχουν και στα δύο workshops. Τα εργαστήρια διεξάγονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ (Κεφαλληνίας 46 & Πατησίων, Αθήνα, πλησίον σταθμού Βικτώρια).
Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής: http://goo.gl/naSXhE

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr

Αφήστε το σχόλιό σας…