Συνεχίζουμε από την προηγούμενη ενότητα, με τα 3 υπόλοιπα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσετε για το νέο βιογραφικό που ισχυροποιεί την υποψηφιότητά σας και καταργεί πρακτικές του παρελθόντος.

Βιογραφικό που να Εντοπίζεται

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν software και ηλεκτρονικά συστήματα για να εντοπίζουν συγκεκριμένα στοιχεία των υποψηφίων και λέξεις κλειδιά, καθώς και για να ταιριάζουν τα βιογραφικά τους με τις θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν. Προκειμένου να μπορούν αυτά τα συστήματα να “διαβάσουν” το αρχείο του βιογραφικού σας, αυτό θα χρειαστεί να είναι σε Word .doc format (η διαδικασία έχει ως εξής: File/Save As/Word 97-2003). Δυστυχώς, αρκετά τέτοια συστήματα δεν μπορούν να διαβάσουν αρχεία Word .docx, PDF, RTF και JPG. Οπότε, παρ’ ότι μπορεί να προτιμάτε για λόγους αισθητικούς τα PDF αρχεία, έχετε υπόψη σας ότι με αυτόν τον τρόπο πολύ πιθανόν να ακυρώνετε την υποψηφιότητά σας.

Εικονίτσες & Στολίδια = Εκτός Παιχνιδιού

Είναι κατανοητό ότι θέλετε να συντάξετε το βιογραφικό σας έτσι, ώστε να ξεχωρίζει οπτικά και να μην φαίνεται βαρετό. Σκεφτείτε, όμως, ότι το βιογραφικό χρειάζεται να εξυπηρετεί αισθητικά, όχι εσάς και τις προτιμήσεις σας, αλλά τον παραλήπτη-εργοδότη. Όταν λοιπόν αυτός παραλαμβάνει ηλεκτρονικά 200-400 βιογραφικά, αυτά με τις πιο λιτές, άμεσες και εύπεπτες πληροφορίες, είναι αυτά που θα κατανοήσει ευκολότερα και θα συγκρατήσει στη μνήμη του.
Επιπλέον, οποιεσδήποτε εικόνες και logo εταιρειών προσθέσετε, θα λειτουργήσουν εξίσου καταστροφικά για την υποψηφιότητά σας, λόγω της αδυναμίας ανάγνωσης που προκύπτει από τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέραμε παραπάνω.

Ξεκουράστε τα Μάτια τους

Ας υποθέσουμε ότι εντός 8ώρου, οι υπεύθυνοι ανάγνωσης και επιλογής βιογραφικών χρειάζεται να διεκπεραιώσουν όλες τις καθημερινές αρμοδιότητές τους, να συμμετέχουν σε συνεχόμενες συναντήσεις, να ανταποκριθούν σε κλήσεις και email και να αναγνώσουν “ξεκούραστα” 200 βιογραφικά ημερησίως, κατά τη διάρκεια ενός project που τρέχει για να καλυφθεί μία ή περισσότερες θέσεις. Τότε, σίγουρα, τους θέλετε όσο πιο ξεκούραστους γίνεται, όταν θα φτάσουν στο δικό σας βιογραφικό. Κι επειδή, σύμφωνα με έρευνες, η ανάγνωση αυτή δεν διαρκεί πάνω από 6-10 δευτερόλεπτα, δώστε τους “μασημένη τροφή”. Σε ένα βιογραφικό, κατά μεγάλο ποσοστό, οι recruiters αναζητούν:

Το ονοματεπώνυμό σας

Την τελευταία ή τρέχουσα θέση και την εταιρεία σας

Πότε ξεκινήσατε και μέχρι πότε βρισκόσασταν εκεί

Τις προηγούμενες θέσεις και εταιρείες που εργαστήκατε

Πότε είχατε ξεκινήσει σε αυτές και μέχρι πότε παραμείνατε, καθώς και

Την εκπαίδευσή σας

Μην τους κουράζετε και τους καθυστερείτε. Διευκολύνετε τη διαδικασία τους, αναφέροντας τα παραπάνω όσο πιο κατανοητά μπορούν να γίνουν στα κουρασμένα μάτια και την αντίληψή τους.

Δημιουργώντας το βιογραφικό μου σημείωμα.

Η επιτυχία είναι στο χέρι σας!

Copyright: Concept use, www.shutterstock.com

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr