Ο σχεδιασμός ενός βιογραφικού σημειώματος είναι καθοριστικός για να κρίνει ο εργοδότης εάν θα καλέσει τον υποψήφιο για μια προσωπική συνέντευξη. Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος γιατί το βιογραφικό μας είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ που χρειάζεται προσοχή και επαγγελματική αντιμετώπιση έτσι ώστε να προωθεί σωστά την επαγγελματική μας εικόνα. Κάτι τέτοιο διαφέρει από ένα αυτοβιογραφικό έγγραφο όπου όλες οι πληροφορίες αναφέρονται χωρίς στρατηγική και χωρίς να στοχεύουμε τη θέση που μας ενδιαφέρει.

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των πελατών της CVexperts παρουσιάζει ένα ευρύ πεδίο εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να επεκτείνεται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας ή σε διαφορετικές θέσεις σε έναν κλάδο ή και τα δύο. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι να πείσουμε τον πελάτη μας να μειώσει σε έκταση τμήματα της προϋπηρεσίας του και να δώσει έμφαση στα σχετικά με τη θέση εργασίας που στοχεύει. Αυτό συμβαίνει γιατί με κάθε προηγούμενη θέση του ο υποψήφιος ταυτίζεται και τη θεωρεί σημαντικό κομμάτι του. Είναι σίγουρα σημαντικό κομμάτι του, αλλά είναι σχετικό;

Λαμβάνοντας υπόψιν το τωρινό πλαίσιο της ελληνικής αγοράς ευρέσεως εργασίας, αρκετοί υποψήφιοι καλούνται να κάνουν στροφή/αλλαγή καριέρας μακριά από την τελευταία θέση εργασίας που κατείχαν. Κάποιοι άλλοι παρουσιάζονται πολυπράγμονες εξαιτίας του μεγάλου εύρους προϋπηρεσίας που διαθέτουν. Παίρνοντας ως παράδειγμα συγκεκριμένα προφίλ πελατών της CVexperts, αναφέρω επαγγελματικά δίπολα: Υπεύθυνος Αγορών και Υπεύθυνος Πωλήσεων Τμήματος, Μεταφράστρια και Γραμματέας, Πωλητής Τεχνολογικών Προϊόντων και Πωλητής Τουριστικών Προϊόντων, Παραγωγός Ραδιοφώνου και Αρθρογράφος, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ και Πωλητής, Ιδιαιτέρα Γραμματέας και Βοηθός Λογιστή. Με ποιο τρόπο λοιπόν καλούμαστε να διαχειριστούμε την πολυμορφία αυτή στα βιογραφικά των υποψηφίων και με ποιον τρόπο υποστηρίζει ο υποψήφιος την αλλαγή στην καριέρα του;

Στη CVexperts προωθούμε τη φιλοσοφία «ένα βιογραφικό για κάθε θέση εργασίας». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο βιογραφικών με παραλλαγές ανάλογα με το πού απευθύνεται. Ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει τα πάντα τείνει να γίνει μια μικρή αυτοβιογραφία, κάτι που αποπροσανατολίζει τον αναγνώστη-εργοδότη, αποδυναμώνει το επαγγελματικό μας προφίλ και δεν παρουσιάζει επαγγελματικό στόχο. Η διαφοροποίηση σε κάθε βιογραφικό μας μπορεί να γίνει είτε δίνοντας έμφαση σε μία από τις θέσεις που κατείχαμε στο παρελθόν είτε εστιάζοντας σε συγκεκριμένες δεξιότητες από κάθε διαφορετική θέση. Και όλα αυτά σύντομα και περιεκτικά.

Δεν είναι τυχαίο που στην αγγλική γλώσσα Curriculum Vitae και Resume έχουν διαφορετικές έννοιες. Το Resume είναι η σύνοψη του επαγγελματικού και ακαδημαϊκού μας προφίλ και δεν ξεπερνά τη μία σελίδα, ενώ Curriculum Vitae είναι μια αναλυτικότερη παρουσίαση του προφίλ μας με έκταση από δύο έως τρεις σελίδες και συνήθως είναι κατάλληλο για ακαδημαϊκές και ερευνητικές θέσεις ή για αιτήσεις υποτροφιών (π.χ. στις ΗΠΑ).

Στην ελληνική αγορά εργασίας για αιτήσεις θέσεων, υπάρχει ο άγραφος κανόνας της έκτασης των δύο σελίδων για ένα βιογραφικό σημείωμα, εξαιρουμένων των ακαδημαϊκών θέσεων ή θέσεων με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης (π.χ. Ιατρός – Καρδιολόγος). Στην Ελλάδα λοιπόν, καλούμαστε μέσα σε δύο σελίδες να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του εργοδότη για να μας καλέσει για συνέντευξη. Εάν ένας Πρόεδρος/CEO και ένας Οικονομικός Διευθυντής έχουν βιογραφικό δύο σελίδων, φανταστείτε ποια θα πρέπει να είναι η έκταση του βιογραφικού ενός απόφοιτου σχολής ή ενός οπτικού με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας.

Δες πώς να δημιουργείς μόνος σου το βιογραφικό σου σημείωμα.

Σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στην ποιότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος, η οποία έχει να κάνει με τον σωστό τρόπο παρουσίασης των δεξιοτήτων και επαγγελματικών μας επιτευγμάτων όσο και με τη χρήση λέξεων-κλειδιών οι οποίες θα ανεβάσουν το βιογραφικό μας σε κατάταξη στην αναζήτηση, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες και από εξειδικευμένους ιστότοπους. Στις λέξεις-κλειδιά θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο άρθρο. Σημασία έχει να κατανοήσουμε ότι το ποιοτικό περιεχόμενο του βιογραφικού μας δίνει προβάδισμα.

Ο σχεδιασμός λοιπόν του βιογραφικού μας σημειώματος απαιτεί προσαρμογή έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα στοχευμένο βιογραφικό για τη θέση και τον κλάδο που μας ενδιαφέρει. Το να δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένα κομμάτια του επαγγελματικού μας βίου και το να μειώσουμε την ένταση σε άλλα, δεν αποτελεί παραπλάνηση αλλά είναι αναγκαίο έτσι ώστε να δώσουμε στον αναγνώστη-εργοδότη ένα στιγμιότυπο της σχετικής με τη θέση προϋπηρεσίας μας. Από τη στιγμή που περιλαμβάνεται όλη η πληροφόρηση και ουσιαστικά έχουμε χαρτογραφήσει το προφίλ μας, το να δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένα κομμάτια του βιογραφικού μας είναι θεμιτό.

Τελικά, το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ και θα πρέπει να προσαρμόζεται έτσι ώστε να τραβάει την προσοχή του κοινού ενδιαφέροντός μας. Η ακρίβεια στις παρεχόμενες πληροφορίες και η ειλικρίνεια είναι δεδομένη και βασική αρχή συγγραφής ενός βιογραφικού. Πιστέψτε με, το να εξοικονομείτε χρόνο σε κάποιον που διαβάζει το βιογραφικό σας είναι πολύ θετικό για την τελική αξιολόγησή του. Το να διαβάζει κάποιος την αυτοβιογραφία σας ενώ έχει εκατοντάδες βιογραφικά να αξιολογήσει λειτουργεί κατά του υποψηφίου.