Ασφαλώς και υπάρχει! – απάντηση στην ερώτηση της προηγούμενης θεματικής ενότητας που θίξαμε, για το “αν υπάρχει κάποιο αποτελεσματικότερο βήμα” από τη χρήση της κοινότυπης και πλέον μη-αναγνώσιμης συνοδευτικής επιστολής που να προσελκύει το ενδιαφέρον των εργοδοτών.

Το βάρος πλέον, δεδομένων των συνθηκών που διανύει η αγορά εργασίας της χώρας μας σε συνδυασμό με την προσφορά και ζήτηση στελεχών αυτής, “πέφτει” στην ταχύτητα. Όπερ σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορες πληροφορίες μπορεί να λάβει ο παραλήπτης/αναγνώστης (βλ. δυνητικός εργοδότης/συνεργάτης), τόσο πιο σύντομα θα μπορέσει να τις επεξεργαστεί και να τις αξιοποιήσει προς όφελος και των δύο μερών.

Πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε να συντάξετε ένα κείμενο, το οποίο να λειτουργεί ως εισαγωγή και παρουσίαση του προφίλ σας, δεν είναι απαραίτητο να “πιάνει” χωροταξικά μια ολόκληρη σελίδα αρχείου word, πόσο μάλλον να είναι ξεχωριστό αρχείο προς επισύναψη. Χειριστείτε τη διαδικασία πιο στρατηγικά και τοποθετήστε το κείμενό σας στο πεδίο κειμένου του email που θα αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή στο πεδίο που σας δίνεται, τις περισσότερες φορές, κατά την ηλεκτρονική αίτηση που είναι να συμπληρώσετε. Έτσι θα επιτύχετε, με το “άνοιγμα” της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο αναγνώστης οπτικά να μπει στη διαδικασία να διαβάσει το σύντομο κείμενο που αφορά στην αποστολή σας. Σκεφτείτε πως, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά τον “κατευθύνετε” οπτικά και αυξάνετε τις πιθανότητες να “σας διαβάσει”. Πόσο μάλλον, αν έχετε φροντίσει να είστε λιτοί – σύντομοι (λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν) και στρατηγικοί? τοποθετηθείτε πωλησιακά και τονίστε με έντονη γραφή (bold) 3-4 λέξεις κλειδιά που παραπέμπουν στις αναζητήσεις της αγγελίας που απαντάτε.

Το ίδιο ακριβώς θα χρειαστεί να εφαρμόσετε και για την ψηφιακή σας εικόνα. Στην ψηφιακή σας ταυτότητα (LinkedIn Profile), μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τμήμα του Summary (εφαρμογή που λειτουργεί ως σύνοψη του προφίλ σας) ένα κείμενο, το ίδιο στρατηγικό, πωλησιακό σε ύφος και ασφαλώς, σύντομο (εξ ου και λέγεται σύνοψη, για να μην καταλήξει να κουράσει τον αναγνώστη και “παρατήσει” την ανάγνωση). Σε αυτό το κείμενο, θα τηρήσετε τους ίδιους κανόνες που προαναφέρθηκαν, συν ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε σε μία μόνο γραμμή/φράση, πάνω-πάνω, την ιδιότητά σας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, απλώς αυτή η φράση να “κουμπώνει” σε ενδεχόμενη ερώτηση: “Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να προσδώσετε αξία στον οργανισμό που θα συνεργαστεί μαζί σας;”. Τι θα προσφέρετε, δηλαδή, αν ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που στοχεύετε. Προσοχή μόνο, η απάντησή σας να μην είναι γενική ή να αφορά σε προσωπικά χαρακτηριστικά σας, αλλά να απαντάει συγκεκριμένα ποιος είστε επαγγελματικά και τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Κοινώς, συστηθείτε σωστά, λιτά και εύστοχα.