1) Γιατί είναι σημαντική μία καλή παρουσίαση ενός βιογραφικού

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί τον βασικό τρόπο να παρουσιάσετε
τον εαυτό σας και να προκαλέσετε το ενδιαφέρον του πιθανού εργοδότη
ώστε να πάρετε το εισιτήριο για τη συνέντευξη.

2) Τι είναι αυτό που θέλει να δει ένας εργοδότης σε ένα βιογραφικό;
Αυτό που θέλει ο εργοδότης να δει είναι οι γνώσεις, η εμπειρία και οι
ικανότητες που κάποιος έχει. Μέσω της σύντομης περιγραφής και
ανάλυσης των σπουδών και των καθηκόντων που κάποιος είχε κατά την εργασιακή του εμπειρία, θα μπορέσει να κατανοήσει αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για τη θέση, άρα και να προχωρήσει σε συνέντευξη.

3) Ποιες είναι οι βασικές ενότητες που πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα βιογραφικό;
Το βιογραφικό πρέπει να είναι σύντομο και σαφές. Δεν πρέπει να πλατειάζει και να κουράζει τον αναγνώστη.
– Τα προσωπικό σας στοιχεία
– Επαγγελματική εμπειρία
– Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις
– Εκπαίδευση/ Σπουδές
– Σεμινάρια-Συνεχής Επιμόρφωση
– Ξένες Γλώσσες
– Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
– Μέλος επαγγελματικών συλλόγων ενώσεων
– Προσωπικά Ενδιαφέροντα
– Συστάσεις

4) Τι πρέπει να αποφεύγει ο υποψήφιος σε ένα βιογραφικό (συνήθη λάθη)
Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσέξει να:
– Μην πλατειάζει με θέματα εργασιών που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών.
– Μην πλατειάζει με αναφορά στα μαθήματα που ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών.
– Ελέγχει το βιογραφικό του για ορθογραφικά λάθη.
– Μην βάζει φωτογραφία που δεν είναι επαγγελματική .
– Αναγράφει την επιθυμητή θέση εργασίας εάν αυτή συμπίπτει με το αντικείμενο της θέσης εργασίας που υποβάλλει αίτηση.
– Μην αναφέρει ύψος, βάρος και παρόμοιες πληροφορίες.
– Μην αποστέλλει ένα εκτενές βιογραφικό, αλλά να προσπαθεί να το περιορίσει στις 2 σελίδες.
– Κάνει μία σύντομη αναφορά στις αρμοδιότητες της θέσης που κατείχε.
– Αποφεύγει να χρησιμοποιεί χρώματα, σχέδια στο βιογραφικό.
– Αποφεύγει τη συγγραφή του βιογραφικού στα Κεφαλαία.
– Αποφεύγει τις μη επαγγελματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail).
– Μην αναφέρει επιθυμητό μισθό.
– Εμφανίζει αληθή στοιχεία , γιατί κατά τη διαδικασία της συνέντευξης θα φανούν οι αντιθέσεις.
– Μην αναφέρει τους επαγγελματικούς στόχους και να μην αναλύει την ικανοτότητές του ή τι μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρεία στο βιογραφικό του, αλλά τα παραπάνω να αναφέρονται στην συνοδευτική επιστολή.

5) Τι άλλο μπορεί να κάνει ο υποψήφιος πριν αποστείλει το βιογραφικό του;
– Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση μπορεί να καλέσει ο ίδιος (όχι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο ή φίλο) να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση αφού πρώτα έχει σημειώσει την θέση εργασίας και τις ερωτήσεις που θέλει να κάνει ώστε να αφήσει καλή εντύπωση.
– Ο υποψήφιος θα πρέπει να ελέγξει ξανά το βιογραφικό για τυχόν λάθη, τα οποία όμως μπορεί να είναι ουσιαστικά για την επιλογή του.
– Ο υποψήφιος θα πρέπει να ελέγξει την αγγελία αν ζητάει την ύπαρξη συνοδευτικής επιστολής πέρα από το βιογραφικό σημείωμα.
– Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει τον κωδικό της θέσης για την οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του.
– Αν η αποστολή του βιογραφικού δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη αγγελία τότε θα πρέπει να αναφέρει τους τομείς του ενδιαφέροντός του.

Δες το ενημερωμένο άρθρο για το πώς να δημιουργείς το βιογραφικό σου σημείωμα.