Οι υπερβολές που εμφανίζονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα ή λέγονται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης δεν είναι καθόλου σπάνιες. Οι αξιολογητές επισημαίνουν ότι οι υποψήφιοι υπερβάλλουν σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο της παρούσας ή προηγούμενης θέσης εργασίας τους. Ιδιαίτερα προσπαθούν να υπερτονίσουν τις διοικητικές τους ικανότητες. Άλλα θέματα για τα οποία πολλοί άνθρωποι εκφράζονται συχνά με υπερβολικό τρόπο είναι οι γνώσεις που έχουν σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και, φυσικά, το ύψος των αποδοχών τους.
Από την άλλη μεριά, το θέμα στο οποίο πολλοί συνεντευξιαζόμενοι αποφεύγουν να αναφερθούν είναι τα αδύνατα σημεία τους ή αλλιώς τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό δεν αποκαλύπτει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους επιθυμεί να αποχωρήσει ή αποχώρησε από την εργασία του. Εξάλλου για πολλούς ανθρώπους είναι δύσκολο να αναφερθούν στο είδος των σχέσεων που είχαν αναπτύξει με τους συναδέλφους τους, καθώς και στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της θέσης εργασίας.

Η ειλικρίνεια είναι ο καλύτερος οδηγός
Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι συνεντευκτές είναι συχνά ικανοί στο να καταλαβαίνουν πότε ο υποψήφιος προσπαθεί με έντονο τρόπο να τονίσει συγκεκριμένα σημεία. Με λίγα λόγια το ρίσκο που συνεπάγεται η προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας είναι μεγάλο και σίγουρα δύσκολα θα μπορέσει οποιοσδήποτε να απαντήσει πειστικά σε πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις. Το θέμα δηλαδή δεν είναι μόνο ηθικό αλλά και πρακτικό! Εξάλλου ο δυνητικός εργοδότης μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο στις συστάσεις και να ανακαλύψει ότι ο υποψήφιος είτε απέκρυψε εσκεμμένα κάποια θέματα είτε υποστήριξε ότι γνωρίζει κάποια άλλα για τα οποία στην ουσία έχει άγνοια ή ανικανότητα χειρισμού αυτών αυτοβούλως. Σε μια τέτοια περίπτωση η αξιοπιστία θίγεται ανεπανόρθωτα όχι μόνο στο συγκεκριμένο εταιρικό περιβάλλον αλλά, μερικές φορές, και στο περιβάλλον εκτός της εταιρίας, μια και η ελληνική αγορά είναι μικρή. Αν το ψέμα αποκαλυφθεί μετά την πρόσληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί απόλυση. Υπάρχει δε και η περίπτωση αυτός που έχει υπερβάλει για τις ικανότητες και τις πρότερες εμπειρίες του να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να ανταποκριθεί σε δυσανάλογα πολλές απαιτήσεις για τις ικανότητες και γνώσεις του.

Εναλλακτικές προτάσεις
Όσοι υποψήφιοι επιλέγουν τον δρόμο της υπερβολής και του εντυπωσιασμού το κάνουν μάλλον για να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα για τον εαυτό τους προς τον εργοδότη. Παρακάτω ακολουθούν ιδέες που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς, όμως, να δημιουργούν αμφιβολίες για την αξιοπιστία του υποψηφίου:
1. Εντοπίστε και προβάλλετε τα επιτεύγματά σας. Εκτός δηλαδή από τη γραπτή ή προφορική παράθεση των αρμοδιοτήτων, η αναφορά συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποδείξει κάποιος τι μπορεί να κάνει. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ο υποψήφιος την πραγματική αξία που μπορεί να προσφέρει στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
2. Αναπτύξτε τις διοικητικές σας ικανότητες. Οι διοικητικές ικανότητες είναι συχνά ένα από τα σημαντικότερα προσόντα που αναζητούν οι εταιρίες στους νέους εργαζομένους τους. Εφόσον, λοιπόν, οι συγκεκριμένες ικανότητες αποτελούν ένα τόσο σημαντικό προσόν για μία εργασιακή μετακίνηση, ένας καλός τρόπος για να τις αναπτύξει ή βελτιώσει κάποιος είναι να αναλάβει στην παρούσα θέση εργασίας του την εκπαίδευση ενός νέου εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσει όχι μόνο τις ικανότητες διοίκησης ανθρώπων και θεμάτων αλλά και τις ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.
3. Τονίστε τα λεγόμενα “soft skills”. Αυτές οι δεξιότητες και ικανότητες διαχωρίζουν έναν υποψήφιο από κάποιον άλλο, ιδιαίτερα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων τυπικών προσόντων. Μερικά από τα σημαντικότερα “soft skills” είναι η αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας, η χρησιμοποίηση της λογικής, των ικανοτήτων και της ενσυναίσθησης για την επίλυση προβλημάτων, η ένδειξη αξιοπιστίας, η γέννηση νέων ιδεών, η συνεχής καταβολή προσπάθειας για προσωπική ανάπτυξη, καθώς και η ευελιξία και η ευρύτητα πνεύματος και σκέψης.

Δες πώς να δημιουργήσεις το βιογραφικό σου σημείωμα χωρίς υπερβολές.