Τι είναι η πρακτική άσκηση?

Η πρακτική άσκηση είναι μια εξάμηνη περίοδος εργασίας τελειόφοιτων σπουδαστών. Αποτελεί απαραίτητηπροϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν την αγορά εργασίας προτού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες) πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (και όχι κατά τη διάρκεια αυτών).

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών (κατ’ εξαίρεση ο σπουδαστής μπορεί να οφείλει έως τρία (3) μαθήματα και σίγουρα όχι ειδικότητας).

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος μπορεί να απουσιάσει δικαιολογημένα συνολικά για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (οι οποίες καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης).

Τι πρέπει να ξέρει ο εργοδότης?

Διαδικασία Επιλογής & Πρόσληψης:

Συμπληρώνει μια αίτηση όπου αναφέρει ότι θέλει να προσλάβει σπουδαστές για πρακτική άσκηση και την παραδίδει στο αντίστοιχο Γραφείο Διασύνδεσης.

Ενημερώνεται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές που μπορούν να εργαστούν στην εταιρεία.
Προχωράει σε συνεντεύξεις με τους υποψήφιους.

Προσλαμβάνει τον σπουδαστή που θεωρεί καταλληλότερο για τη θέση.

Παραδίδει στον φοιτητή μια επιστολή με την οποία του γνωστοποιεί την απόφασή του να ξεκινήσει μαζί του συνεργασία και περιμένει την έγκριση από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Συνάπτεται ειδική σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και του Τμήματος προέλευσης.

Ο εργοδότης επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ μόνο για τους 6 μήνες που διαρκεί η πρακτική άσκηση.

Αποζημίωση & Ασφάλιση:

Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων ανέρχεται στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται στο 50% της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης.

Την επιδότηση την δικαιούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν σπουδαστές ΤΕΙ & ΣΕΛΕΤΕ για πρακτική άσκηση.

Η απόδοση θα γίνεται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της έδρας της επιχείρησης κάθε τρίμηνο (δηλ. σε 2 δόσεις) ή μια φορά στο τέλος της πρακτικής άσκησης, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του εργοδότη.

Ο ασκούμενος έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης αλλά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Οι σπουδαστές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας (1% της αποζημίωσης), εισφορά η οποία καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Οι ασκούμενοι απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ιδρύματος.

Πού θα βρω υποψηφίους – Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα?

Υπάρχουν 2 πηγές αναζήτησης υποψηφίων για πρακτική άσκηση:

1. Από τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΤΕΙ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ (ή αν έχετε βρει οι ίδιοι σπουδαστή ενημερώνετε το αντίστοιχο γραφείο διασύνδεσης)

ΤΕΙ Αθήνας: http://www.career.teiath.gr/ (τηλ. 210 5385180-1)

ΤΕΙ Πειραιά: http://gdias.teipir.gr/ (τηλ. 210 5691405 & 210 5381294-6)

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: http://www.career.teithe.gr/ (τηλ. 2310 791480-1 & 2310 795505-6)

ΤΕΙ Λάρισας: http://www.career.teilar.gr/ (τηλ. 2410 618098 & 2410 611061-72)

ΤΕΙ Λαμίας: http://career.teilam.gr/ (τηλ. 22310 60196)

ΤΕΙ Σερρών: http://www.teiser.gr/diasyndesi/ (τηλ. 23210 49228)

ΤΕΙ Πατρών: http://www.teipat.gr/ (τηλ. 2610 643060)

ΤΕΙ Ηπείρου: www.teiep.gr/ (τηλ.26510 67610)

ΤΕΙ Καλαμάτας: http://www.teikal.gr/portal/dt?provider=Central_el (τηλ. 27210 69393)

ΤΕΙ Κοζάνης (Δυτικής Μακεδονίας): http://www.teikoz.gr/ (τηλ. 24620 40161-5)

ΤΕΙ Χαλκίδας: http://www.teihal.gr/ (τηλ. 22280 99500)

ΤΕΙ Κρήτης: http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php (28210 23009)

ΤΕΙ Καβάλας: http://www.teikav.edu.gr/el/ (2510 462100)

ΤΕΙ Μεσολογγίου: http://www.teimes.gr/wwwgr/ (26310 58200)

ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ): http://www.aspete.gr/ (τηλ. 210 2821089)

2. Μέσω του Kariera.gr

Δημοσιεύστε την αγγελία σας άμεσα online και ανά πάσα στιγμή (24/7/365) στην ειδική κατηγορία “Πρακτική Άσκηση”

Λάβετε άμεσα βιογραφικά – Το 60% των βιογραφικών έρχεται στην πρώτη εβδομάδα

Για κάθε αγγελία στο kariera.gr θα λάβετε κατά μέσο όρο 140 βιογραφικά

Έχετε απεριόριστο κείμενο με εταιρικό λογότυπο και προβολή αγγελίας έως 30 ημέρες

Μπορείτε να αλλάξετε-διορθώσετε το περιεχόμενο της αγγελίας όποτε θέλετε

Καταχωρείστε την αγγελία σε διαφορετικούς κλάδους εργασίας

Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε όλα τα βιογραφικά online στο λογαριασμό σας

Ποιες σχολές συμμετέχουν?

Συμμετέχουν όλα τα ΤΕΙ και η ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ):

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Ηπείρου

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΙ Καλαμάτας

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Λαμίας

ΤΕΙ Λάρισας

ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΤΕΙ Πάτρας

ΤΕΙ Πειραιά

ΤΕΙ Σερρών

ΤΕΙ Χαλκίδας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Βέρα Καλαργύρου, Kariera HR & PR Coordinator, στο email vera.kalargyrou@careerbuilder.com