Πριν από μερικά χρόνια η ιδέα της κυκλοφορίας του adbook σε cd, μολονότι εύκολο να πραγματοποιηθεί, δεν αποτελούσε για την Direction θέμα συζήτησης, για τον λόγο ότι οι έως τότε διαθέσιμες τεχνολογικά λύσεις δεν κάλυπταν τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη έκδοση.

Πέρυσι, για πρώτη χρονιά, μέσω της τεχνολογίας του e-na και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρηστικότητα της έντυπης έκδοσης του οδηγού, εξασφαλίσαμε για όλους τους αναγνώστες (φανατικούς χρήστες του adbook) μία ηλεκτρονική έκδοση που όχι μόνο δεν καταργεί, αλλά βασίζεται στην έντυπη έκδοση του οδηγού, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των στοιχείων που περιέχει με τον καλύτερο δυνατό – ηλεκτρονικό τρόπο.

Τα θετικά σχόλια που εισπράξαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της συστηματικής διάθεσής του δικαίωσαν την επιλογή μας, ώστε να προχωρήσουμε και φέτος σε αντίστοιχη ηλεκτρονική έκδοση.

Να επισημάνουμε κάποιες από τις χαρακτηριστικές λειτουργίες που επωφελείται κανείς με τη χρήση της ηλεκτρονικής έκδοσης του οδηγού:
– Αυτόματη αναζήτηση και επεξεργασία των στοιχείων.
– Περιήγηση στα περιεχόμενα μέσω hyperlinks.
– Χρήση rich media και weblinks κατά την περιήγηση στα directories και τις καταχωρίσεις του οδηγού.
– Σημειώσεις στις σελίδες του.
– Press clippings που μπορεί κανείς να εκτυπώσει και αποστείλει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Διευκρινίζουμε ότι το cd rom που περιλαμβάνει όλο τον οδηγό σε ηλεκτρονική, διαδραστική μορφή εμπεριέχει επίσης και την ενότητα των BEST OF, όπου παρουσιάζονται οι καλύτερες διαφημιστικές δημιουργίες του 2009, συνδεδεμένες ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα video, αρχεία ήχου και weblinks ανά κατηγορία, ενώ όλες οι διαφημιστικές καταχωρίσεις είναι web-linked.

Ηλεκτρονική και έντυπη, η πιο αξιόπιστη και χρηστική πηγή πληροφόρησης για τον χώρο της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ είναι το adbook!

Σχετικά με το adbook

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 1993
Μέσος αριθμός σελίδων: 1.200
Κυκλοφορία: 8.000
Αναγνωσιμότητα μέσου τεύχους: 8 άτομα
Αναγνωσιμότητα: 64.000 αναγνώστες
Κεντρική διάθεση: DIRECTION AE, Μ. Ασίας 43, Χαλάνδρι
Mini profile: Παρουσίαση και καταγραφή αναλυτικών στοιχείων για όλες τις εταιρίες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επικοινωνίας.