Τι είναι η Γενιά Y; Η νεότερη γενιά που υπάρχει στον εργασιακό χώρο, γεννημένη από το 1980 μέχρι και το 2000. Η γενιά αυτή, όντας νεοεισερχόμενη στο χώρο εργασίας, είναι εξοικειωμένη σε κοινωνικά δίκτυα, καταρτισμένη εν τω μέσω μιας τεχνολογικής έκρηξης στην καθημερινή εργασία και προσωπική ζωή, και είναι εδώ για να αλλάξει μια για πάντα τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Αναζητά ηθικές αξίες στην εργασία, work-life balance, δίνει έμφαση στην ομαδική δουλειά, τη συνεργασία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επικοινωνία, εντός και εκτός του οργανισμού. Χαρακτηρίζεται για την έμφαση που δίνει στη μάθηση και την εκπαίδευση, αναζητά απαντήσεις σε όλα, άμεση και εποικοδομητική επικοινωνία και επαναπληροφόρηση. Απαρτίζεται από φιλόδοξα άτομα, απαιτητικά, ευέλικτα και προσαρμοστικά. Εν κατακλείδι, από άτομα με θέληση ν’ αναπτυχθούν στο επάγγελμά τους που τους ωθεί σε μεγαλύτερη κινητικότητα για να αποκτήσουν εμπειρίες και να εξελιχθούν.

Η μελέτη των στάσεων και συμπεριφορών των νέων της Γενιάς Υ, σε σχέση με την εργασία και την καριέρα τους, είναι ένα σημαντικό θέμα για το σχεδιασμό της εργασίας και των συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο ως προς την προσέλκυση όσο και την ανάπτυξη και συγκράτηση των καλύτερων νέων εργαζομένων. Το kariera.gr (μέλος του ομίλου CareerBuilder) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο δράσεων έρευνας σχετικά με την απασχόληση, σχεδίασε φέτος και υλοποίησε την έρευνα “Καριέρα και Γενιά Υ”. Στόχος της έρευνας ήταν, με Επιστημονικές Υπεύθυνες τις Επίκουρες Καθηγήτριες του ΟΠΑ, Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου, να διερευνηθούν οι κυρίαρχες τάσεις μεταξύ των νέων ατόμων, στην επιλογή εταιρείας/εργοδότη και στο σχεδιασμό καριέρας. Με δείγμα 1070 νέους ηλικίας 18-30 ετών, φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ απ’ όλη την Ελλάδα, η έρευνα ανέλυσε τις στάσεις των νέων ως προς την καριέρα τους και τί είναι σημαντικό γι’ αυτούς όταν σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την εργασιακή τους ζωή. Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο gazARTE με παρόντες τους φοιτητές και τις εταιρείες που βραβεύθηκαν ως οι προτιμητέες για να εργαστεί η γενιά Y, αναλύθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα και συζητήθηκαν όσα φλέγοντα θέματα προέκυψαν για την αγορά εργασίας. Πρωταγωνιστές ήταν οι νέοι, τα Social Media που τους συνοδεύουν στην καθημερινότητα και την εργασία τους, καθώς και οι απόψεις τους για την νέα αγορά που θα διαμορφώσουν με τη σειρά τους.
Μέσα από κυρίαρχα συμπεράσματα από την ανάλυση της έρευνας προέκυψαν δύο κύριες κατηγορίες, που αφορούν αφενός την κατανόηση των αναγκών και των στάσεων των νέων της Γενιάς Υ και αφετέρου τί σημαίνουν αυτά για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Γενιά Y στην Ελλάδα έδειξε, σε σχέση με την Εργασία, να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις Προοπτικές Καριέρας που προσφέρει μια εταιρεία/εργοδότης και να αναζητά Ικανοποιητικές Αμοιβές, Ευκαιρίες για Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη/ Εξέλιξη, Εργασιακό Περιβάλλον με Ήθος και Εργασιακή Ασφάλεια. Σε σχέση με την Καριέρα, δείχνει ότι έχει Ενεργητική Στάση, αυτοδιαχειρίζεται την καριέρα της, η διατήρηση των Ηθικών Αξιών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για αυτήν, προτιμά μια Προγραμματισμένη Καριέρα και θέλει να αναπτύσσει Δίκτυα, μέσα και έξω από την εταιρία.

Ως προς τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, θέλει να βιώσει σε σχέση με την προσέλκυση, την προβολή των ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης καριέρας, τη διαχείριση της εταιρικής εικόνας μέσα από την προβολή των εταιρικών αποτελεσμάτων και του καλού ονόματος και της φήμης της εταιρείας, την έμφαση στο ταίριασμα του υποψήφιου με τις αξίες του οργανισμού και την προβολή της κουλτούρας “εργασιακής ασφάλειας”. Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη, χρειάζονται ευκαιρίες μάθησης, επίσημες και ανεπίσημες, σχεδιασμός προκλητικών έργων, ύπαρξη συστημάτων προγραμματισμού και ανάπτυξης καριέρας με ενεργή συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό της, ενθάρρυνση συμμετοχής σε διατμηματικά έργα, δημιουργία μονοπατιών καριέρας, κάθετα και οριζόντια μέσα στην επιχείρηση και προγράμματα εξισορρόπησης προσωπικής-εργασιακής ζωής. Τέλος, για τις αμοιβές, θέλει να υπάρχει επικοινωνία της δομής αμοιβών στο εσωτερικό της εταιρείας, προβολή του πακέτου αμοιβών/παροχών σε σχέση με τους ανταγωνιστές και επικοινωνία προοπτικών εξέλιξης των αμοιβών.

Για να δείτε αναλυτικά και ολοκληρωμένη την έρευνα, επισκεφθείτε το παρακάτω link:

http://www.careerbuildermedia.com/int/aueb/AUEB_booklet_web.pdf

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr