Μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση προσφέρει το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Καλοσκάμη» στις νέες εγκαταστάσεις του στον Πειραιά. Πολλοί εργαζόμενοι, νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας, φοιτούν στα ανωτέρω εκπαιδευτήρια για να ολοκληρώσουν τις σχολικές σπουδές τους και να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, συνδυάζοντας πρωινή εργασία με σπουδές τις εσπερινές ώρες.

Με τα πιο οικονομικά δίδακτρα ανάμεσα σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία της Αττικής και μέσα σε περιβάλλον ήθους και σεβασμού, μπορεί κάποιος να επιστρέψει στα θρανία και να αποκτήσει απολυτήριο γυμνασίου και γενικού λυκείου, ισότιμο με αυτό των ημερησίων σχολείων. Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις είναι ενδοσχολικές, οι δε τελειόφοιτοι του λυκείου μπορούν εφόσον το επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις και να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μέσω ειδικού ποσοστού. Επιπλέον, οι μαθητές συμμετέχουν προαιρετικά σε σεμινάρια πληροφορικής, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και σε καλλιτεχνικές παραστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 210 40.05.997 και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kaloskamis.gr.