Η Adecco Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Adecco, εταιρείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, διενεργεί έρευνα με θέμα “Η εργασία ως παράγοντας αυτοεκτίμησης”.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσχερείς συνθήκες της σημερινής εποχής στην αγορά εργασίας και θέλοντας να ερευνήσει τη σχέση των εργαζομένων μεταξύ εργασίας και αυτοεκτίμησης, η Adecco Ελλάδος αναλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας που θα φωτίσει το σημερινό εργασιακό τοπίο, καθώς και τους εξατομικευμένους παράγοντες που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση των εργαζομένων.

Η έρευνα διενεργείται μέσω ενός σύντομου online ερωτηματολογίου. Βασικός στόχος αυτής, είναι να εξετάσει εάν η εργασία συμβάλλει στην εικόνα που έχουν οι εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι για τον εαυτό τους και αν ναι, τι είδους επίδραση έχει, θετική ή αρνητική. Επιπλέον, εξετάζει τους λόγους για τους οποίους οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι, μέσω της εργασίας τους, αποκτούν ισχυρότερη ή ασθενέστερη αυτοεκτίμηση, σε περίπτωση που θεωρούν πως η εργασία είναι παράγοντας που όντως επηρεάζει την αυτο-εικόνα τους.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας της Adecco μπορείτε να το δείτε εδώ.

Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr