Η αποφυγή μείωσης της παραγωγικότητας είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι Έλληνες εργοδότες διαθέτουν επίσημες πολιτικές για τη χρήση των social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) από τους εργαζομένους τους, σύμφωνα με την έρευνα «Κοινωνικά δίκτυα και επιχειρήσεις – Αξιοποιώντας τη δύναμη των social media», που πραγματοποίησε η Manpower στην Ελλάδα και σε 34 ακόμη χώρες σε όλον τον κόσμο. Από τους 751 Έλληνες εργοδότες, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, μόλις το 10% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι διαθέτουν επίσημες πολιτικές για τη χρήση των social media από τους εργαζομένους τους, ποσοστό το οποίο είναι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μεταξύ αυτών το 47% δήλωσε ότι το όφελος από την εφαρμογή τους είναι η αποφυγή μείωσης της παραγωγικότητας, το 32% η αποφυγή διαρροής απόρρητων πληροφοριών και το 23% η προστασία της φήμης της εταιρίας. «Τα social media είναι εδώ και οι αλλαγές που επιφέρουν στον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε είναι ήδη ορατές και θα γίνουν ακόμη εντονότερες. Οι εργοδότες δεν μπορούν και δεν πρέπει να απέχουν. Αντιθέτως, μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από πολιτικές που αντί να περιορίζουν θα απελευθερώνουν τη δυναμική τους» σχολίασε η δρ Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύμβουλος της Manpower στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων εργοδοτών, μόλις 2%, αναφέρει ότι η χρήση των social media από τους εργαζομένους τους είχε αρνητικές επιπτώσεις για τη φήμη της εταιρίας. Το ποσοστό αυτό δεν διαφοροποιείται πολύ σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, ο οποίος είναι μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος (4%).

Τα οφέλη για την επιχείρηση από τη χρήση της κοινωνικής δικτύωσης
Πέρα από τους κινδύνους και τα προβλήματα που οι εργοδότες θεωρούν ότι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση των social media, υπάρχουν και τα πιθανά οφέλη. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα σημαντικότερα από αυτά είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Ακολουθούν η συμβολή τους στη διαδικασία αξιολόγησης ενός υποψηφίου για πρόσληψη, η προώθηση της καινοτομίας και η διατήρηση επαφής με υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει.