Συνέντευξη με τον Διονύσης Ρίζος, Δικηγόρο ειδικό σε θέματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κ. Ρίζο, τι συνιστά διάκριση σε μία αγγελία για μία θέση εργασίας σύμφωνα με το νόμο 3304/2005 – ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) – Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού;
Ο νόμος διακρίνει δύο περιπτώσεις διακρίσεων. Από τη μια πλευρά τις άμεσες διακρίσεις, που συνίστανται στη μεταχείριση και την αντιμετώπιση ενός προσώπου εντός του εργασιακού του χώρου, είτε από τον εργοδότη είτε από το περιβάλλον της εργασίας γενικότερα και από την άλλη την  έμμεση διάκριση που έγκειται σε μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη πρακτική, η οποία όμως υποκρύπτει σαφείς ενδείξεις διαφορετικής μεταχείρισης όσον αφορά εθνικότητα, φύλο, ηλικία θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μειονεκτική θέση ομάδες ατόμων συγκριτικά με άλλους.
Έτσι στο χώρο της αναζήτησης εργασίας διακρίσεις υποκρύπτονται σε αγγελίες στις οποίες ενώ η πρακτική και ο σκοπός δεν περιορίζουν τις ομάδες στόχευσης, εν τούτοις τίθενται επιπρόσθετα κριτήρια που αποκλείουν άτομα που στην πραγματικότητα διαθέτουν ίδια προσόντα.
Παραδοσιακά το φύλο είναι η κυριότερη διάκριση σε τέτοιες περιπτώσεις εύρεσης εργασίας μέσω αγγελιών όμως τον τελευταίο καιρό ο αποκλεισμός λόγω ηλικίας συναντάται σαφώς συχνότερα.

Στις περιπτώσεις αυτές τι μπορεί να κάνει ένας υποψήφιος ή ένας εργαζόμενος; Πώς μπορεί να καλυφθεί; Πρέπει να κινηθεί νομικά και τι πιθανότητες έχει να βγει κερδισμένος από μία τέτοια αντιπαράθεση;
Πλέον ο νόμος προστατεύει τα θύματα των διακρίσεων δεν είναι όμως εύκολο για κάποιον που αναζητά εργασία να αποδείξει πως έχει πέσει θύμα διάκρισης.
Μια σειρά από σωστές κινήσεις είναι να προσπαθήσει κάποιος να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερο αποδεικτικό υλικό σε σχέση με την περίπτωσή του (έγγραφα, συνεντεύξεις, περιεχόμενα αγγελιών, βιογραφικά λοιπών υποψηφίων που προσελήφθησαν) και με αυτό να καταφύγει στις2 αρμόδιες αρχές καταγγέλλοντας την εις βάρος του διάκριση.
Ο συνήγορος του Πολίτη έχει να δείξει ένα έργο προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά και η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν προσφύγει στο δικαστήριο και δικαιώθηκαν;
Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί στη νομολογία περιστατικά που να αφορούν διακρίσεις και την εξεύρεση εργασίας μέσω αγγελιών. Αντίθετα στις προαναφερόμενες αρχές υπάρχουν ήδη αποτελέσματα ερευνών και καταγγελιών πάνω στον συγκεκριμένο τομέα που δείχνει την παραβίαση του νόμου σε πολλές περιπτώσεις και την ύπαρξη αυθαίρετων  διακρίσεων ιδίως όσον αφορά το φύλο και την ηλικία.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας στην εργασία με μεγαλύτερη επιτυχία;
Στο εξωτερικό θέματα αυτού του είδους έχουν ήδη αντιμετωπιστεί και βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσης. Έτσι ολοένα και περισσότερο αναπτύσσεται η αποστολή βιογραφικών που δεν αναφέρουν το φύλο ή την ηλικία αλλά μόνο τα απαραίτητα προς κάλυψη της θέσης προσόντα.