Η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει πλήξει το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Η ανάγκη επιβίωσης αναγκάζει τις επιχειρήσεις να μειώνουν τις θέσεις εργασίας, καθώς και τις απαιτήσεις από τις υπάρχουσες, ώστε να ελαχιστοποιήσουν το κόστος. Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας με αποτέλεσμα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να επιλέγουν λιγότερο έμπειρα στελέχη για να καλύψουν υψηλόβαθμες θέσεις. Ως αποτέλεσμα τα στελέχη μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, βιώνοντας το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό.

Οι ώριμοι επαγγελματίες/στελέχη που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι όταν στήνεται μια εταιρία ή όταν αναδιοργανώνεται προκύπτουν να είναι πολύ ακριβοί ή και overqualified όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων εστιάζουν στη διαχείριση μιας ήδη καλά στημένης μηχανής. Εξάλλου, τα στελέχη μεταξύ 35-40 είναι πιο οικονομικά, έχουν μικρότερες απαιτήσεις, λιγότερες προσωπικές υποχρεώσεις και είναι ευέλικτα σε θέματα τρόπου και τόπου εργασίας, ενώ προσαρμόζονται εύκολα σε μεγάλες και απότομες συχνά αλλαγές.

Στη σημερινή εποχή ο ανταγωνισμός για τις εταιρίες είναι πολύ μεγάλος και οι ίδιες αναζητούν συνέχεια τρόπους να φέρουν το ίδιο, καλό αποτέλεσμα με λιγότερους πόρους και να επιτυγχάνουν όλο και μεγαλύτερη απόδοση στις οικονομικές επενδύσεις τους. Έτσι, η ένταξη και η παραμονή των ώριμων στελεχών σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεί παράλληλα μια πρόκληση αλλά και ένα πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο τα ίδια τα στελέχη όσο και οι επιχειρήσεις. Είναι γεγονός ότι τα στελέχη μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν συχνά κριτική που σχετίζεται με την αποδοτικότητά τους σε σύγκριση με νεότερα άτομα, με τη δυνατότητά τους να χειριστούν αλλαγές, να πορευθούν βάσει των εξελίξεων και να πάρουν γρήγορες αποφάσεις. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η κριτική αυτή στηρίζεται σε στερεότυπα που μπορούν να ανατραπούν από τα ίδια τα στελέχη, τα οποία καλούνται να δείξουν ευελιξία και να έχουν ανοιχτό μυαλό σε νέους τρόπους, σκέψεις και νέες ιδέες. Ο συνδυασμός της πλούσιας εμπειρίας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο ατού των ώριμων στελεχών, με τη διάθεση για συμμετοχή στη διαμόρφωση καινοτομίας είναι η συνταγή όχι μόνο της επιβίωσης αλλά και της επιτυχίας.