Όλες τις αλλαγές που ισχύουν από τις 14 Φεβρουαρίου για τους κατώτατους μισθούς, τις αμοιβές των νεοεισερχόμενων και τις νέες συλλογικές συμβάσεις παρουσιάζει το kariera.gr.

Με τις νέες ρυθμίσεις όπως ψηφίστηκαν στο Μνημόνιο ΙΙ και εξειδικεύτηκαν με την ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας αλλάζει άρδην το σκηνικό των εργασιακών σχέσεων.

Κατώτατος μισθός

Οι αλλαγές σε πρώτη φάση θα βρουν εφαρμογή στις αμοιβές που υπολογίζονται έχοντας ως βάση τον κατώτατο μισθό που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Έτσι ήδη από τις 14-02-2012 μπορεί ο εργοδότης να μειώσει τις αποδοχές του εργαζόμενου που αμείβεται με τον ως άνω μισθό κατά 22%. Επί του μειωμένου τελικού ποσού θα υπολογίζονται και οι προσαυξήσεις που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι λόγω προϋπηρεσίας (πολυετίες).
Έτσι εργαζόμενος που μέχρι τώρα αμειβόταν μηνιαίως με τον κατώτατο μισθό και λάμβανε 751,39 ευρώ με τη μείωση από 14-2-2012 θα λάβει 586,08 ευρώ.

Αμοιβή υπαλλήλου πριν και μετά τη μείωση
Εισαγωγικός 751,39 -> 586,08
1η τριετία 813,99 -> 634,91
2η τριετία 887,99 -> 692,63
3η τριετία 961,99 -> 750,35

Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Όσον αφορά στις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δίνεται περιθώριο από το υπουργείο Οικονομικών για την υπογραφή τους, έως τις 14 Μαΐου. Στην ουσία δίδεται τρίμηνη προθεσμία, προκειμένου να επαναδιαπραγματευθούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου παραμένουν σε ισχύ οι υπάρχοντες μισθοί έτσι όπως έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Ενώ, από τις 14 Μαΐου εάν δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση, παύουν να ισχύουν οι υφιστάμενες αμοιβές και προσαρμόζονται μονομερώς στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης συν τα επιδόματα: ωρίμανσης, σπουδών, τέκνων και επικινδύνου εργασίας.

Μισθός νεοεισερχόμενων

Οι μισθοί για τους νέους κάτω των 25 ετών θα διαμορφωθούν με τις αλλαγές από 14-2-2012 στα 510,95 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο μετά τη μείωση του 32% από τα όσα προβλέπει η ΕΓΣΣΕ.

Ίδιο παραμένει το καθεστώς και για τις συμβάσεις μαθητείας αφού όμως πρώτα εφαρμοστεί και εδώ η μείωση στον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ που αποτελεί και τη βάση υπολογισμού. Έτσι, μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους, καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν το 70% του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μετά τη μείωση του 32% (βάση υπολογισμού τα 510,95 ευρώ, αν και αναμένεται διευκρίνιση από πλευράς υπουργείου Εργασίας) και θα ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις σαράντα 40 ώρες την εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από τις 10 μ.μ. έως και τις 6 π.μ. της επομένης ημέρας.

MinaBagiota@ Twitter

Αφήστε το σχόλιό σας…