Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες οδηγεί τις εταιρίες στη συρρίκνωση του πακέτου πρόσθετων παροχών που προσφέρουν. Δυστυχώς οι περισσότερες εταιρίες εκτός από τον μισθό παρέχουν πλέον λίγες πρόσθετες παροχές. Στο παρελθόν οι ίδιες εταιρίες χρησιμοποιούσαν τα πακέτα αυτά για να «δελεάσουν» τους υποψηφίους και για να διαφοροποιηθούν από τις άλλες εταιρίες ως προς τη βαρύτητα που έδιναν στις ανάγκες των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, οι πρόσθετες παροχές βοηθάνε τις εταιρίες να είναι σε θέση να επιλέγουν τους καλύτερους υποψηφίους, να έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτές υψηλή παραγωγικότητα, να υπάρχει μικρό ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων (turn-over), επομένως μειωμένο κόστος αντικατάστασης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού. Με το πέρασμα των ετών το πακέτο παροχών μεγάλωσε, οι εργαζόμενοι ζητούσαν και εκτιμούσαν την ευελιξία, άρα και τη δυνατότητα να επιλέγουν όποιες παροχές επιθυμούσαν από το σύνολο των διαθεσίμων. Οι πιο χαρακτηριστικές πρόσθετες παροχές που υπάρχουν είναι οι ακόλουθες:
1. Τα bonus
2. Η διανομή κερδών / μετοχών στο προσωπικό
3. Το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών
4. Η ασφάλεια ζωής
5. Η πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ή / και νοσοκομειακή περίθαλψη
6. Η πρόσθετη συνταξιοδοτική ασφάλιση
7. Η πρόσθετη άδεια ασθένειας
8. Η πρόσθετη άδεια μητρότητας
9. Η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου
10. Το ευέλικτο ωράριο εργασίας
11. Τα έξοδα κινήσεως
12. Τα έξοδα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης
13. Οι συνδρομές σε επαγγελματικούς φορείς
14. Οι παροχές σε είδος
15. Η χορήγηση δανείων
16. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης εταιρικής πιστωτικής κάρτας
17. Τα δώρα σε περιόδους εορτών
18. Οι δαπάνες για φύλαξη παιδιών
19. Οι δαπάνες για ενοίκιο κατοικίας
20. Τα δωρεάν ή με μικρή συμμετοχή από τον εργαζόμενο ταξίδια
21. Η παροχή χώρου στάθμευσης
22. Οι υπηρεσίες γυμναστηρίου
23. Τα δωρεάν ή φθηνά γεύματα
24. H πρόσθετη άδεια
25. Concierge services (π.χ. παροχή καθαριστηρίου)

Έρευνα για τις πρόσθετες παροχές
Η Ένωση για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Αμερική (Society for Human Resource Management – SHRM) πραγματοποίησε μία έρευνα σε 584 εργαζομένους στα Τμήματα Ανθρωπίνων Πόρων διαφόρων εταιριών (Benefits Survey). Η έρευνα αφορούσε 193 διαφορετικές πρόσθετες παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και εντόπισε τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία πέντε χρόνια. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (92%) δήλωσαν ότι έχουν αυξήσει το κόστος που αφορά τα προγράμματα υγείας. Σχεδόν, όμως, το ένα τέταρτο από αυτούς που έχουν αυξημένο κόστος στα προγράμματα υγείας μείωσε τις υπόλοιπες παροχές. Αναλυτικά τα χρήματα που οι εταιρίες προσφέρουν για προγράμματα υγείας σε μερικές περιπτώσεις αυξήθηκαν και σε άλλες μειώθηκαν. Για παράδειγμα, αύξηση υπήρξε στα φαρμακευτικά ασφαλιστικά προγράμματα (από 95% σε 98%), ενώ μείωση υπήρξε στα προγράμματα που αφορούν έγκυες εργαζόμενες (από 44% σε 27%) ή τις παροχές για τα μωρά των εργαζομένων (από 57% σε 42%). Σε ό,τι αφορά τα λοιπά προγράμματα, παρατηρήθηκε κατά κύριο λόγο μείωση.

Παροχές με πραγματική αξία
Η τάση που περιγράφηκε παραπάνω δεν επικρατεί μόνο στις ΗΠΑ αλλά στις περισσότερες χώρες. Επομένως οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτή την πραγματικότητα. Εκτός, όμως, από την προσαρμογή η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να σκεφθεί ο εργαζόμενος ποιες από όλες τις παροχές έχουν ουσιαστική αξία για αυτόν και ποιο είναι το κόστος απόκτησης της καθεμιάς. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει προαποφασίσει αν πρέπει να νιώσει δυσαρέσκεια και μέχρι ποιον βαθμό αν η εταιρία που του προτείνει εργασία έχει τη χ και όχι την ψ παροχή. Αντίστοιχα θα μπορεί να αξιολογεί αν μία παροχή είναι σημαντικής αξίας και πρέπει να τη ζητήσει ή αν θα πρέπει να εστιάσει τη διαπραγματευτική του δύναμη σε κάποιο άλλο θέμα. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ενώ πολλοί εργαζόμενοι δελεάζονται από κάποια παροχή τελικά δεν τη χρησιμοποιούν ποτέ, προβάλλοντας πληθώρα δικαιολογιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα έξοδα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης που αναλαμβάνουν πολλές εταιρίες αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό εκμεταλλεύεται τη συγκεκριμένη παροχή. Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω ο υποψήφιος εργαζόμενος προσαρμόζει τη στρατηγική του και τις απαιτήσεις του. Δυστυχώς είναι δύσκολοι οι καιροί για πρίγκιπες!