Μείωση προσλήψεων, αυξήσεις μισθών έως και 4%, φόβος για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οι τάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2010, όπως προκύπτει από την πανελλήνια έρευνα Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας του ALBA Graduate Business School.

Σύμφωνα με τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις 222 εταιρίες που συμμετείχαν στη μελέτη:
– Οι εταιρίες στην πλειονότητά τους αναμένεται να μειώσουν κατά το επόμενο εξάμηνο τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών.
– Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ μία στις τρεις επιχειρήσεις (32,6%) ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού της κατά το επόμενο εξάμηνο.
– Οι αυξήσεις των μισθών στις μισές περίπου εταιρίες (49,3%) θα φτάσουν έως και το 4% για τον επόμενο χρόνο. Μόνο το 11,2% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6%.
– Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα συνεχίζουν να δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησής τους (σε ποσοστό 70,6%).
– Το 32,4% των εταιριών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ και η εκπαίδευση των εργαζομένων ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά (μία στις τέσσερις εταιρίες). Οι επιπρόσθετες παροχές, όμως, θα παραμείνουν ίδιες στην πλειονότητα των εταιριών.
– Οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκριτικά με τις πολυεθνικές δείχνουν να φοβούνται περισσότερο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ενώ δραματικές επιπτώσεις αναμένονται κυρίως στον κλάδο του εμπορίου και του τουρισμού. Επιπλέον, μία στις δύο τράπεζες θεωρεί ότι θα επηρεαστεί αρκετά από την κρίση.
– Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων τόσο προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους (μία στις δύο επιχειρήσεις) όσο και στους εξειδικευμένους επαγγελματίες (47,2% και 33,2%, αντίστοιχα).
– Το διάστημα αυτό οι εταιρίες θα στραφούν για προσλήψεις στους τομείς των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της λογιστικής και των οικονομικών.
– Ενώ τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρίες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η εσωτερική αναζήτηση, οι αγγελίες στις εφημερίδες, καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων (από στόμα σε στόμα).