Η έρευνα του kariera.gr για τα ειδύλλια στο γραφείο συγκρίνει τις συνήθειες Αμερικανών και Ευρωπαίων υπαλλήλων από έξι χώρες όταν συνάπτουν σχέση. Από τους ερωτηθέντες, οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν ένα ειδύλλιο στο γραφείο τους.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνάψετε σχέση με συναδέλφους, τότε η νέα έρευνα του kariera.gr αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Ισπανία ίσως είναι τα καλύτερα μέρη για να εργαστείτε. Από τις εξεταζόμενες χώρες, οι Έλληνες εργαζόμενοι (66%) συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να συνάψουν σχέση στο γραφείο ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία (51%), την Ισπανία (46%), τη Σουηδία (40%), το Ηνωμένο Βασίλειο (40%) και τις ΗΠΑ (40%). Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία (28%) έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να έχουν συνάψει σχέση με συνάδελφο.

Σχέσεις με ανωτέρους
Τα δεδομένα δείχνουν ότι στην Ελλάδα, την Ολλανδία και την Ισπανία, οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν συνάψει σχέση με συνάδελφο σε υψηλότερη θέση από τις γυναίκες εργαζόμενες στις ίδιες χώρες. Στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, είναι πιο πιθανό οι γυναίκες να έχουν συνάψει σχέση με κάποιον σε υψηλότερη θέση από τους άνδρες στις ίδιες χώρες.

Ποσοστά εργαζομένων που έχουν συνάψει σχέση με συναδέλφους σε υψηλότερες θέσεις (συνολικά και ανά φύλο)
– Ελλάδα: 38% (άνδρες: 40%, γυναίκες: 34%)
– Ολλανδία: 41% (άνδρες: 41%, γυναίκες: 38%)
– Ισπανία: 58% (άνδρες: 64%, γυναίκες: 49%)
– Ηνωμένο Βασίλειο: 22% (άνδρες: 14%, γυναίκες: 30%)
– Σουηδία: 25% (άνδρες: 19%, γυναίκες: 32%)
– Γερμανία: 24% (άνδρες: 18%, γυναίκες: 30%)
– Ηνωμένες Πολιτείες: 27% (άνδρες: 20%, γυναίκες: 37%)

Πού είναι πιο αποδεκτές οι σχέσεις στο γραφείο;
Οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία (93%) έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να πρέπει να κρατήσουν τις εργασιακές τους σχέσεις μυστικές, ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι στην Ισπανία (77%), τη Γερμανία (70%), το Ηνωμένο Βασίλειο (69%), τις ΗΠΑ (66%), την Ελλάδα (62%) και τη Σουηδία (57%).

Κατάληξη σε γάμο
Από όλους τους ερωτηθέντες εργαζομένους, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ (29%) συγκέντρωναν τις περισσότερες πιθανότητες να παντρευτούν τους συναδέλφους με τους οποίους είχαν σχέση ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο (21%), τη Γερμανία (19%), την Ισπανία (17%) και τη Σουηδία (16%). Οι εργαζόμενοι από την Ελλάδα (5%) και την Ολλανδία (4%) είχαν τις λιγότερες πιθανότητες να παντρευτούν έναν συνάδελφο με τον οποίο είχαν συνάψει σχέση.

Εκεί όπου γεννιέται ο έρωτας
Το μπαράκι για ένα ποτό μετά τη δουλειά είναι το πιο δημοφιλές μέρος για να ξεκινήσει ένα ειδύλλιο στο γραφείο σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Στη Σουηδία και τη Γερμανία το ειδύλλιο ξεκινά κυρίως στο εταιρικό πάρτι των εορτών ή σε ένα πικνίκ της εταιρείας και στις ΗΠΑ και την Ολλανδία η τυχαία συνάντηση με κάποιον εκτός του χώρου εργασίας είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος να ξεκινήσουν σχέσεις στο γραφείο.

Τα ειδύλλια γραφείου ξεκίνησαν ως εξής:
– Μπαράκι μετά τη δουλειά: Ηνωμένο Βασίλειο (17%), Ισπανία (17%), Ελλάδα (11%), ΗΠΑ (11%), Σουηδία (10%), Ολλανδία (6%), Γερμανία (2%).
– Εκτός εργασίας: Σουηδία (13%), Γερμανία (13%), ΗΠΑ (13%), Ισπανία (12%), Ηνωμένο Βασίλειο (9%), Ολλανδία (8%), Ελλάδα (6%).
– Εταιρικό πάρτι των εορτών ή εταιρικό πικνίκ: Γερμανία (16%), Σουηδία (16%), Ηνωμένο Βασίλειο (7%), Ισπανία (5%), Ελλάδα (4%), ΗΠΑ (3%), Ολλανδία (2%).
– Στην ώρα του γεύματος: ΗΠΑ (11%), Γερμανία (7%), Ηνωμένο Βασίλειο (6%), Ισπανία (5%), Σουηδία (4%), Ολλανδία (4%), Ελλάδα (3%).
– Εταιρική συνάντηση εκτός εταιρίας: Ελλάδα (6%), Ηνωμένο Βασίλειο (5%), Ισπανία (4%), Γερμανία (3%), Ολλανδία (2%), ΗΠΑ (2%), Σουηδία (λιγότερο από 1%).
– Εταιρικό επαγγελματικό ταξίδι: Γερμανία (7%), Ισπανία (6%), Σουηδία (3%), Ελλάδα (3%), Ηνωμένο Βασίλειο (1%), Ολλανδία (1%), ΗΠΑ (1%).
– Εργασία αργά το βράδυ: Γερμανία (12%), ΗΠΑ (10%), Ελλάδα (9%), Ισπανία (5%), Σουηδία (5%), Ηνωμένο Βασίλειο (4%), Ολλανδία (λιγότερο από 1%).

Μεθοδολογία έρευνας
Αυτή η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά σε Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, αντίστοιχα, από τη Harris Interactive για λογαριασμό του CareerBuilder.com και Kariera.gr σε 566 εργαζομένους από τη Γερμανία, 396 εργαζομένους από την Ελλάδα, 428 εργαζομένους από την Ολλανδία, 427 εργαζομένους από την Ισπανία, 436 εργαζομένους από τη Σουηδία, 507 εργαζομένους από το Ηνωμένο Βασίλειο και 6.704 εργαζομένους από τις ΗΠΑ (εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, όχι αυτοαπασχολούμενοι αντίστοιχα) ηλικίας 18 ετών και άνω, από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 28 Δεκεμβρίου 2007. Με βάση την καθαρή πιθανότητα του μεγέθους δείγματος κάθε χώρας, θα μπορούσαμε να πούμε με πιθανότητα 95% ότι τα αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν σφάλμα δειγματοληψίας +/- 4,2 ποσοστιαίες μονάδες για τη Γερμανία, +/- 4,9 ποσοστιαίες μονάδες για την Ελλάδα, +/- 4,7 ποσοστιαίες μονάδες για την Ολλανδία, +/- 4,7 ποσοστιαίες μονάδες για την Ισπανία, +/- 4,7 ποσοστιαίες μονάδες για τη Σουηδία, +/- 4,4 ποσοστιαίες μονάδες για το Ηνωμένο Βασίλειο και +/- 1,2 ποσοστιαίες μονάδες για τις ΗΠΑ.