Πώς να παραιτηθείτε – Οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται περισσότερες από μία φορά στην καριέρα τους στη δύσκολη κατάσταση όπου με κάποιον τρόπο πρέπει να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν από το εργασιακό τους περιβάλλον.
Ακόμη και αυτοί που είναι σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένοι και, ίσως, αγανακτισμένοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να αφήσουν τα συναισθήματά τους να τους κυριέψουν. Μάλιστα πολλοί εργασιακοί ψυχολόγοι διευκρινίζουν ότι κάποιος δεν πρέπει να παραιτείται όταν έχει γίνει έξαλλος με διάφορες καταστάσεις και συμπεριφορές αλλά όταν θα νιώθει αρκετά δυνατός και σίγουρος με τον εαυτό του. Επομένως φαίνεται να είναι καλύτερο για τον εργαζόμενο να παραιτείται πριν οι συνθήκες εργασίας γίνουν ιδιαίτερα φορτικές για αυτόν ή, αν έχουν ήδη γίνει, όταν καταφέρει να ισορροπήσει μέσα σε αυτές και νιώσει ότι τις χειρίζεται και βγαίνει νικητής μέσα από τη δύσκολη κατάσταση. Από την άλλη, βέβαια, η παραίτηση από μια εργασία που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον ψυχισμό του εργαζομένου σε καθημερινή βάση μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση και ηρεμία. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να σταθμίσει ο καθένας τις ανάγκες του και τις επιπτώσεις της απόφασής του σε αυτόν.
Πάντως, επειδή κάποιος ποτέ δεν ξέρει πότε μπορεί να ξανασυναντήσει τους πρώην εργοδότες του και υπό ποιες συνθήκες καλό είναι να χωρίζει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.

Τι να κάνετε
Υπάρχουν μερικές συμβουλές για το πώς μπορεί να χειριστεί ο υπό παραίτηση εργαζόμενος τον εργοδότη και τους συναδέλφους που αφήνει πίσω. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

Είναι προτιμότερο ο υπό παραίτηση εργαζόμενος να ζητήσει μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον προϊστάμενό του στην οποία θα του αναφέρει το γεγονός της παραίτησης, παρά να χρησιμοποιήσει μόνο τον τυπικό δρόμο της γραπτής επιστολής παραίτησης, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτή δεν απαιτείται.
Ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δεχθεί μία αντιπρόταση από τον νυν εργοδότη του. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να έχει προαποφασίσει τι θα πει και πώς θα αντιδράσει σε κάθε ενδεχόμενη προσφορά.
Εφόσον ο εργοδότης αποδεχτεί την παραίτηση καλό είναι ο εργαζόμενος να φροντίσει να ενημερώσει πλήρως παλιό ή νέο συνάδερφο που θα τον αντικαταστήσει, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μία ομαλή μετάβαση των εργασιών. Ακόμη και αν ο εργοδότης δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν τη διαδικασία, ο ίδιος ο εργαζόμενος πρέπει να προσπαθήσει να βρει κάποιον τον οποίο θα ενημερώσει για να μην υπάρξουν μελλοντικά προβλήματα και συνεχείς οχλήσεις προς τον ίδιο για κάποιο διάστημα.
Η διατήρηση καλών σχέσεων με τους συναδέλφους και εργοδότες την περίοδο της παραίτησης είναι απαραίτητη διότι οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να είναι μελλοντικοί πελάτες, να αποτελέσουν χρήσιμες επαφές ή και μελλοντικές συστάσεις.

Τι να αποφύγετε
Μερικές φορές οι συμβουλές που αφορούν το τι να μην κάνει κάποιος είναι πιο χρήσιμες από αυτές που αφορούν το τι είναι καλό να κάνει. Υπό αυτό το πνεύμα παρατίθενται σχετικές προτάσεις:

Η απόφαση για την παραίτηση δεν πρέπει να παίρνεται εν θερμώ. Η σοβαρότητα του θέματος της εργασίας είναι τέτοια ώστε δεν πρέπει κάποιος να επηρεάζεται από τα συναισθήματα και τις καταστάσεις της στιγμής.
Για τους ίδιους λόγους και για την αποφυγή διάτρησης των ανθρώπινων σχέσεων η συνάντηση με τον προϊστάμενο σχετικά με το θέμα της παραίτησης και η παράδοση της αντίστοιχης επιστολής παραίτησης θα πρέπει να γίνονται όταν ο εργαζόμενος είναι ήρεμος και αποφασισμένος για την ορθότητα της επιλογής του.
Η συζήτηση δεν πρέπει να περιστραφεί μόνο στα αρνητικά σημεία και στα προβλήματα, ούτε αυτός που παραιτείται θα πρέπει να νιώθει υποχρεωμένος να αναφέρει συγκεκριμένους λόγους παραίτησης, αν δεν το επιθυμεί.

Επιστολή παραίτησης
Η επιστολή παραίτησης είναι βασικό μέρος της διαδικασίας παραίτησης αλλά δεν πρέπει να γίνει το μέσο που θα αποκαλύψει τα παράπονα του εργαζομένου και θα τονίσει το αίσθημα δυσαρέσκειας ή αδικίας που, ενδεχομένως, νιώθει. Με λίγα λόγια, το περιεχόμενο της επιστολής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο συντάκτης της να μη μετανιώσει αργότερα για αυτό. Μία καλή ιδέα είναι η επιστολή να μη δοθεί αμέσως μετά τη σύνταξή της αλλά να υπάρξει διάστημα για δεύτερη σκέψη και, αν κριθεί αναγκαίο, αλλαγή του περιεχομένου της.
Η επιστολή χρειάζεται να περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, όπως η θέση από την οποία παραιτείται κάποιος και η σχετική ημερομηνία. Αν παρ’ όλα αυτά κάποιος θελήσει να προσθέσει και άλλα στοιχεία καλό είναι να είναι θετικός και να αποφύγει τον πειρασμό να δώσει στην επιστολή πολύ προσωπικό ύφος.
Αν δεν υπάρξει η δυνατότητα προσωπικής συνάντησης με τον προϊστάμενο, τότε μπορούν να γραφούν στην επιστολή σημεία εποικοδομητικής κριτικής. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να ζητήσει τη γνώμη ενός αξιοσέβαστου και εχέμυθου συναδέλφου.