Αρκετοί φοβούνται μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να χειριστούν το θέμα. Μάθαμε τι ισχύει σήμερα 16/3 και αναμεταδίδουμε.

Αν ο εργοδότης ζητήσει να δουλεύει το προσωπικό εκ περιτροπής (π.χ. οι μισοί Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, οι υπόλοιποι μισοί Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο), δεν επηρεάζεται ο συμφωνημένος μισθός του εργαζομένου. Έχει θεσπιστεί απόλυτη ευελιξία. Υπάρχουν δικαιώματα.

Αν έκλεισε το ίδιο το κράτος (εστίαση, κινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια κλπ) την επιχείρηση:

Το κράτος θα δίνει έκτακτη ειδική αποζημίωση. Ένα μηνιαίο ποσό μεταξύ 300-400 ευρώ υπολογίζεται αυτή τη στιγμή. 400.000 έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας. Την άιτησή σας για το επίδομα θα την κάνετε στο site του Υπουργείου Εργασίας. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα.

Αναστολή ασφαλιστικών & φορολογικών υποχρεώσεων όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν αλλά και αυτές που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν κανονικά.

Θεσπίστηκε επίσης αναστολή δόσης δανείων, που είναι πολύ χρήσιμο επίσης για επιχειρήσεις που είχαν δάνεια να «τρέχουν».

Για υπερωρίες:

Έγινε αναστολή των υπερωριών στις επιχειρήσεις στις οποίες κρίθηκε αναγκαίο, δηλ, φαρμακευτικές, παροχής τροφίμων κλπ. Η αναστολή υπερωριών δεν αφορά στις ημερήσιες ώρες, αλλά στις εβδομαδιαίες και μηνιαίες.

update: Aναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 έως και 10-04-2020 η υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων πριν την πραγματοποίησή τους.

Αυτά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη χθεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Photo by Serpstat from Pexels