Ποιοι είναι οι όροι εφαρμογής του νέου -αυστηρότερου- μέτρου; Ποιοι πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν σε καθεστώς τηλεργασίας από το σπίτι;

Υποχρεωτική γίνεται η τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων στην Αττική, από τη Δευτέρα 21/9, όπως ορίζουν τα νέα έκτακτα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Όλες οι επιχειρήσεις εντός της Αττικής θα έχουν περιθώριο ένα 24ωρο από την δημοσίευση της ρύθμισης σε ΦΕΚ για να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» τους μισθωτούς που θα τεθούν υποχρεωτικά σε καθεστώς τηλεργασίας έως τις 4 Οκτωβρίου.

Το μέτρο εφαρμόζεται ανεξαρτήτως δραστηριότητας, μεγέθους και λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, το ποσοστιαίο όριο  του 40% της υποχρεωτικής τηλεργασίας σε μια επιχείρηση υπολογίζεται επί των μισθωτών, των οποίων η εργασία μπορεί να γίνει από απόσταση. Δηλαδή αν μια εταιρεία έχει 50 εργάτες και 20 υπάλληλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου.  

Σύμφωνα µε το νέο πλαίσιο, η τηλεργασία θα μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω;

Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του ενώ στην περίπτωση που ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.   Αναλόγως, πρέπει να ορίζεται και το μηνιαίο πρόσθετο κόστος για τον εξοπλισμό.

Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να τηρεί το ωράριο εργασίας, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται εγγράφως. Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται και τυχόν συμφωνία µε τον εργαζόμενο για τα χρονικά όρια της τηλε-ετοιµότητας και τις προθεσμίες ανταπόκρισης. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, απαγορεύεται ρητά η χρήση κάμερας για τον έλεγχο του εργαζομένου.  

*Φωτογραφία: JamiPixabay