Οι περισσότεροι υποψήφιοι ασχολούνται αποκλειστικά ή κυρίως με το τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αίτηση και την υποψηφιότητά τους πριν από τη συνέντευξη. Δηλαδή οι προσπάθειές τους εστιάζονται στους τρόπους που θα τους οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο, δηλαδή στο να λάβουν πρόσκληση για μία συνέντευξη. Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να δώσει κάποιος ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της ίδιας της συνέντευξης και να παρουσιάσει τον καλύτερο, συγκροτημένο εαυτό του.
Όταν, όμως, κάποιος πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα ακόμη. Συγκεκριμένα να σκεφθεί και να υλοποιήσει οτιδήποτε θα μπορέσει να προάγει την υποψηφιότητά του, εφόσον συνεχίσει να ενδιαφέρεται έντονα για τη συγκεκριμένη θέση και μετά τη διενέργεια της συνέντευξης. Φυσικά οι ενέργειες θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, να εντάσσονται σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια και να προσαρμόζονται ανάλογα με την κουλτούρα της συγκεκριμένης εταιρίας, το στυλ του αξιολογητή και τις οδηγίες ή πληροφορίες που έχουν δοθεί κατά τη συνέντευξη.

Δείξτε το ενδιαφέρον σας!
Αν ο συνεντευκτής ενημερώσει επαρκώς για τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει η εταιρία (π.χ. αν η εταιρία σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πότε και με ποιον τρόπο) ο υποψήφιος δεν μένει παρά να σεβαστεί αυτό το πρόγραμμα και να περιμένει. Αν ο συνεντευκτής δεν είναι σε θέση να απαντήσει, τότε μπορεί να ερωτηθεί με άλλον τρόπο. Συγκεκριμένα η ερώτηση θα είναι αποτελεσματική αν η απάντηση δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα για το αν και πότε μπορεί ο υποψήφιος να καλέσει τον συνεντευκτή. Μία τέτοια ερώτηση είναι η ακόλουθη: “Μπορώ να σας καλέσω σε δύο εβδομάδες για να ενημερωθώ για τις εξελίξεις που θα έχουν τυχόν προκύψει;”. Καλό είναι, λοιπόν, ο υποψήφιος να φροντίσει να τηλεφωνήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ενδιαφέρον είναι πολύ πιθανόν να εκτιμηθεί, αν δεν είναι πιεστικό. Εξάλλου με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος θα ενημερωθεί για ένα σημαντικό για αυτόν θέμα και δεν θα περιμένει αδίκως. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι εταιρίες που δεν φροντίζουν να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες σεβασμού απέναντι στους αξιολογούμενους, όπως είναι η ενημέρωση για την έκβαση της υπόθεσης.

Ευχαριστήστε τον συνεντευκτή
Εκτός από τη δυνατότητα που έχουν όλοι οι υποψήφιοι να ευχαριστήσουν τους αξιολογητές με το πέρας της διαδικασίας, υπάρχουν και άλλοι κατάλληλοι τρόποι. Για παράδειγμα, η αποστολή ενός τυπικού και επαγγελματικά διατυπωμένου e-mail παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Η αποστολή κάποιας “σοβαρής” εορταστικής κάρτας, αν η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε κοντά σε περίοδο εορτών, το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει θετική εντύπωση. Το ίδιο ισχύει για την αποστολή μιας πρόσκλησης για κάποια επαγγελματική εκδήλωση, ομιλία ή γεγονός στο οποίο κατά κάποιον τρόπο ο υποψήφιος συμμετέχει ή έχει άμεση πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση το θέμα θα πρέπει οπωσδήποτε να σχετίζεται με τα επιχειρηματικά δρώμενα εν γένει, τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρίας στην οποία εργάζεται ο αξιολογητής ή με τα ενδιαφέροντά του (π.χ. θέματα ανθρωπίνου δυναμικού αν εργάζεται σε αυτό το τμήμα).

Πρόταση εναλλακτικού υποψηφίου!
Είναι μάλλον απαραίτητο να δοθεί κάποια περαιτέρω εξήγηση σε αυτή την πρόταση προς αποφυγή παρεξηγήσεων! Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να αναπτυχθεί ένα επαγγελματικό μεν αλλά ειλικρινές κλίμα που προάγει τα κοινά συμφέροντα. Κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει ομοφωνία γνώμης σχετικά με την ακαταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση. Πιθανός λόγος είναι οι τυπικές και ουσιαστικές γνώσεις του υποψηφίου που είτε υπολείπονται είτε υπερβαίνουν σημαντικά αυτές που απαιτούνται για τη θέση. Ίσως ακόμη υπάρχει αδυναμία από την πλευρά της εταιρίας να ανταποκριθεί στην καταβολή των αποδοχών που ο υποψήφιος επιθυμεί. Αν, λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας αλλά η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα καλή, τότε ο υποψήφιος μπορεί να προτείνει κάποιον άλλο γνωστό του σε περίπτωση που έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου ανταποκρίνεται σε αυτό της θέσης. Αυτή η κίνηση μπορεί να γίνει ή στο τέλος της συνάντησης ή, ακόμα, αργότερα μέσω τηλεφώνου.
Η συγκεκριμένη πρόταση είναι μάλλον καινοτομική αλλά ενδέχεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων με τον εκπρόσωπο της εταιρίας και, ίσως, με την εταιρία γενικότερα. Και κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει τη σημαντικότητα αυτών των σχέσεων για το μέλλον.