Η διεθνής οικονομική κρίση των ημερών μας έχει οδηγήσει σε σοβαρό πλήγμα της αγοράς εργασίας, ενώ αναμένεται πως το φετινό φθινόπωρο ο αντίκτυπός της θα γίνει στην Ελλάδα ακόμη εντονότερος. Αρνητικά έχει επηρεαστεί όχι μόνο ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και ο αριθμός των νέων που βρίσκουν δουλειά επάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Το Career Center του City University of Seattle in Athens, αναλύοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας του τελευταίου έτους, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
– Μείωση έχει παρατηρηθεί για ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών, ενώ πιο αισιόδοξος είναι ο αριθμός ζήτησης στελεχών με γενικές γνώσεις που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους σε μια εταιρία και να καλύψουν ευρύ φάσμα των αναγκών της.
– Ισχυρά όπλα απαιτείται να έχει ο υποψήφιος εργαζόμενος τόσο στον τομέα των ξένων γλωσσών όσο και της πληροφορικής.
– Η προϋπηρεσία παίζει ακόμη σημαντικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων για μια θέση εργασίας, αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή, τη συγκεκριμένη περίοδο της κρίσης, έχει αρχίσει να ανατρέπεται σε έναν βαθμό, αφού πολλές επιχειρήσεις στρέφονται στην αντικατάσταση «ακριβών» και έμπειρων στελεχών με νεότερους εργαζομένους που διαθέτουν μικρότερη εμπειρία και έχουν χαμηλότερες οικονομικές απαιτήσεις.

Θα μπορούσαμε να σκιαγραφήσουμε το ιδανικό πακέτο του ανταγωνιστικού υποψήφιου εργαζομένου, ως εξής:
Ενίσχυση του πρώτου πτυχίου σπουδών με έναν μεταπτυχιακό τίτλο που διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου (το MBA αποτελεί ακόμη το ισχυρότερο ίσως εργαλείο), επέκταση των δεξιοτήτων του μέσω τακτικής παρακολούθησης σεμιναρίων επάνω σε διαφορετικές ενότητες, απόκτηση βασικής προϋπηρεσίας σε entry level positions παράλληλα με τις σπουδές και, φυσικά, η συνεχής εκμάθηση ξένων γλωσσών και η διαρκής ανανέωση των γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Πώς όμως πρέπει να επιλέγει κανείς το αντικείμενο των σπουδών του; Στο City University of Seattle in Athens έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη πως πρώτα ο νέος θα πρέπει να αγαπά το αντικείμενο που σπουδάζει, τουλάχιστον σε προπτυχιακό επίπεδο, και να επιδιώκει να εξελιχθεί στο επάγγελμα που τον κάνει ευτυχισμένο γιατί αυτό θα του δώσει και τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λάβει υπόψη του την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις του σήμερα. Πριν καταλήξει κανείς στο τι θα σπουδάσει καλό είναι να:
– Ενημερωθεί λεπτομερώς για το ποιες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στο πτυχίο που θα πάρει.
– Ζητήσει ενημέρωση για το ποια επαγγέλματα εμφανίζουν ζήτηση.
– Έρθει σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου που τον ενδιαφέρει και να μάθει πώς είναι η καθημερινότητά τους και ποιες απαιτήσεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν.
Αν ανήκει στην κατηγορία των νέων που δυσκολεύονται να αποφασίσουν με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν, τότε είναι προτιμότερο να επιλέξει αρχικά ένα γενικό αντικείμενο σπουδών και να εξειδικευθεί αργότερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στους νέους σπουδαστές είναι για μας υπόθεση πρωταρχικής σημασίας.