Η SWOT Analysis (από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats) είναι ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία επιχειρησιακής ανάλυσης. Με τη SWOT Analysis «φωτογραφίζουμε» τη σημερινή κατάσταση της επιχείρησής μας και της αγοράς.

Ο σκοπός μας είναι:
– Να εντοπίσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό μας, καθώς και να προσπαθήσουμε να τα διατηρήσουμε (strengths).
– Να βρούμε και στη συνέχεια να διορθώσουμε τα συγκριτικά μας μειονεκτήματα (weaknesses).
– Να εκμεταλλευθούμε τις τωρινές ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και αυτές που θα προκύψουν (opportunities).
– Να μειώσουμε τις συνέπειες των τωρινών και μελλοντικών απειλών της αγοράς (threats).

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατά την ανάλυσή σας προσπαθήστε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

Strengths
– Τι κάνουμε ικανοποιητικά; Τι κάνουμε σύμφωνα με τον μέσο όρο του κλάδου μας ή (ακόμη καλύτερα) σύμφωνα με τον μέσο όρο των τριών «κοντινότερων» ανταγωνιστών μας (δηλαδή ανταγωνιστών παρόμοιου μεγέθους με εμάς, με παραπλήσια προϊόντα, που απευθύνονται στην ίδια αγορά).
– Τι κάνουμε καλύτερα από άλλους; Τι κάνουμε καλύτερα από τον μέσο όρο του κλάδου μας ή από τον μέσο όρο των τριών «κοντινότερων» ανταγωνιστών μας;
– Πού είμαστε ασυναγώνιστοι; Πού είμαστε το No 1 του κλάδου μας;
– Πού είμαστε μοναδικοί; Δηλαδή πού δεν έχουμε καν ανταγωνισμό; (Π.χ. έχουμε ανοίξει μια νέα αγορά στην οποία «παίζουμε» μόνοι μας; Διαθέτουμε ένα αποκλειστικό κανάλι διανομής;)
– Ποιες ικανότητες έχουμε; Το προσωπικό μας ποιες ικανότητες έχει αναπτύξει που να αποτελούν δυνατό μας σημείο; (Π.χ. διαπροσωπική επικοινωνία; Ευελιξία; Χειρισμό συγκρούσεων;)
– Ποιες από τις παραπάνω είναι νέες; Ποιες είναι μοναδικές; Πόσο μπορούν να διατηρηθούν χωρίς να αντιγραφούν; Βελτιώνονται ακόμη περισσότερο;
– Ποια είναι τα θετικά μας αποτελέσματα; Σε ποιους τομείς της εργασίας μας επιδεικνύουμε «κέρδη»;
– Γιατί μας προτιμούν οι πελάτες μας; Σε ποιες key result areas της δουλειάς μας είμαστε ελκυστικοί; (Π.χ. παρέχουμε ταχύτερο service; Είμαστε φθηνότεροι; Διαθέτουμε πρωτοποριακά προϊόντα;)
– Εγείρουμε εμπόδια εισόδου για άλλους; Εάν ναι, αυτά μπορούν να διατηρηθούν; Για πόσο χρονικό διάστημα;
– Ποιες είναι οι πατέντες μας; Τι γεωγραφική και χρονική ισχύ έχουν; Μπορούν να διατηρηθούν; Πόσο;

Weaknesses (λειτουργούμε αναλογικά / αντίστοιχα με τα όσα διαβάσαμε για τις Strengths)
– Τι δεν κάνουμε καλά (σύμφωνα με τον μέσο όρο του κλάδου μας);
– Τι κάνουμε χειρότερα από άλλους (χειρότερα από τον μέσο όρο του κλάδου);
– Τι κάνουν εκείνοι που δεν μπορούμε (που δεν μπορούμε καν να τους ανταγωνιστούμε);
– Τι κάνουμε λανθασμένα;
– Τι μας λείπει; Ποιοι πόροι (ανθρώπινοι, υλικοί, χρηματοοικονομικοί, τεχνολογικοί) και ποιες ικανότητες;
– Πού αποτυγχάνουμε;
– Ποια είναι τα αρνητικά μας αποτελέσματα;
– Γιατί δεν μας προτιμούν οι πελάτες;
– Ποια τα εμπόδια εισόδου για μας; Ποια από αυτά είναι ανυπέρβλητα;

Opportunities
– Ποιες σημερινές τάσεις της αγοράς είναι υπέρ μας; (Π.χ. η «μόδα»; Ο τρόπος ζωής; Τα ενδιαφέροντα των δυνητικών πελατών;)
– Ποιες νέες αλλαγές στην αγορά είναι συμφέρουσες για εμάς;
– Ποιες τωρινές ανάγκες της αγοράς μπορούμε να καλύψουμε;
– Ποιους νέους πελάτες μπορούμε να βρούμε;
– Το οικονομικό / πολιτικό / τεχνολογικό περιβάλλον είναι υπέρ μας;
– Τι ευκαιρίες μάς δίνει το κοινωνικό περιβάλλον;
– Ποιες είναι οι δυνατότητες συνεργασιών μας;

Threats (λειτουργούμε αναλογικά / αντίστοιχα με τα όσα διαβάσαμε για τις Opportunities)
– Ποιες σημερινές τάσεις της αγοράς είναι σε βάρος μας;
– Ποιες νέες αλλαγές στην αγορά είναι εναντίον μας;
– Ποιες υπάρχουσες ανάγκες των πελατών μας δεν μπορούμε να καλύψουμε;
– Ποιους νέους πελάτες δεν μπορούμε καν να προσεγγίσουμε;
– Το οικονομικό / πολιτικό / τεχνολογικό / κοινωνικό περιβάλλον είναι εναντίον μας;
– Ποιες κινήσεις των ανταγωνιστών είναι επικίνδυνες;

Προσοχή: τα δεδομένα της SWOT Analysis αποτελούν φωτογραφία του «σήμερα». Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. δύο φορές ανά έτος) η SWOT Analysis πρέπει να αναθεωρείται.