Βιογραφικά και επιστολές

Συμβουλές για την συγγραφή του Βιογραφικού Σημειώματος

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί τον βασικό τρόπο να παρουσιάσετε
τον εαυτό σας και να προκαλέσετε το ενδιαφέρον του πιθανού εργοδότη
ώστε να πάρετε το εισιτήριο για τη συνέντευξη.

0
Συνέχεια