Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέλεις να εργαστείς σε εταιρεία που έχει διακριθεί σε “Best Place to Work”;

Αν θέλεις να εργαστείς για τους καλύτερους, πρέπει να μοχθήσεις να γίνεις ένας από αυτούς. Ο στόχος σου, κατά την αναζήτηση του ιδανικού επαγγελματικού βήματος, θα είναι να ξεχωρίσεις

0
Συνέχεια

Σημεία Πόνου της Πώλησης, Εύρεσης Εργασίας, Στελέχωσης Προσωπικού

Όλα αυτά τα χρόνια, ώρες παράδοσης εκπαιδεύσεων, συμβουλευτικής καριέρας και εύρεσης εργασίας, καθώς και εκμάθησης πρακτικών στελέχωσης προσωπικού σε νεότερα στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, μου έχουν δώσει ένα και μόνο «μάθημα». Τα άτομα που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες, μεταξύ τους, «χάνονται στην μετάφραση».   Η σχέση ενός πωλητή με τον πελάτη του, ενός υποψηφίου με έναν εργοδότη/recruiter ή το αντίστροφο, αν το καλοσκεφθείτε, έχει μία λέξη ως παρονομαστή. Την Πώληση. Κι όπως με κάθε παρονομαστή, αυτή καθορίζει το αποτέλεσμα της…

0
Συνέχεια

Microsoft Office 365

Η μετάβαση στο cloud μειώνει σημαντικά τα πάγια έξοδα τεχνολογικής υποδομής και εισάγει το μοντέλο ‘PAY as you GO’ που σας εξασφαλίζει τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων.
To Microsoft Office 365 δεν είναι μια ακόμα έκδοση του Office.

0
Συνέχεια

Adbook: Ετήσιος οδηγός επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Πριν από μερικά χρόνια η ιδέα της κυκλοφορίας του adbook σε cd, μολονότι εύκολο να πραγματοποιηθεί, δεν αποτελούσε για την Direction θέμα συζήτησης, για τον λόγο ότι οι έως τότε διαθέσιμες τεχνολογικά λύσεις δεν κάλυπταν τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη έκδοση.

0
Συνέχεια

Χρήσιμος οδηγός Πρακτικής άσκησης

Τι είναι η πρακτική άσκηση? Η πρακτική άσκηση είναι μια εξάμηνη περίοδος εργασίας τελειόφοιτων σπουδαστών. Αποτελεί απαραίτητηπροϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν την αγορά εργασίας προτού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και την δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες) πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (και όχι κατά τη διάρκεια αυτών). Η πρακτική…

0
Συνέχεια