Εργασιακά θέματα

who decides

Ποιος αποφασίζει αν τα πας καλά;

Στις δουλειές γραφείου, ο εργοδότης σου. Στις πιο… απομακρυσμένες, πιο ψηφιακές δουλειές, αποφασίζει ένας αλγόριθμος. Τώρα που οι δουλειές γραφείου όμως γίνονται εκτός γραφείου, ποιος αποφασίζει;
Read More
manager anger B

Ο Εργαζόμενος εκνευρίζει τον Manager ή ο Manager τον Εργαζόμενο; [Μέρος B’]

Στην προηγούμενη ενότητα, έθιξα την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα που βιώνει ένας εργαζόμενος, όταν ο Manager του στέκεται «λίγος» στις επαγγελματικές περιστάσεις, δεν αποτελεί πρότυπο στο χώρο εργασίας και αδυνατεί να συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των υφισταμένων του.
Read More