Συνέντευξη από τον κύριο Βασίλη Αδαμίδη, HR & NBE Director της Nestlé

  • Βιώνουμε μία εποχή κατά την οποία υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι και ταλαντούχοι υποψήφιοι που αναζητούν μία θέση εργασίας σε έναν οργανισμό που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν δυναμικά την καριέρα τους και να εξελιχθούν. Τι είναι αυτό που αναζητάτε εσείς σε έναν υποψήφιο; Πώς ορίζετε αυτό που ονομάζουμε «ταλέντο»;

Η νεανική ανεργία στη χώρα μας κατέχει ακόμα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που υποδηλώνει πως πληθώρα υποψηφίων αναζητούν ενεργά εργασία χωρίς να μπορούν να βρουν την ιδανική ευκαιρία για εκείνους, με αποτέλεσμα να φεύγουν στο εξωτερικό ώστε να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα. Στη Nestlé αναζητούμε υποψηφίους με πάθος, όραμα, στόχους και την ικανότητα να τους μεταδώσουν. Αναζητούμε υποψηφίους με κίνητρο να μάθουν και να εξελιχθούν μέσω της ικανότητάς τους να συνεργάζονται σε διαφορετικές ομάδες που είναι cross-functional ή ακόμα και virtual. Υποψηφίους που έχουν ιδέες και το θάρρος να τις εκφράσουν, επιδιώκουν τη συνεχή αλλαγή και  χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να δημιουργούν αξία. Στη διαδικασία αξιολόγησης έχουμε εντάξει σύγχρονα εργαλεία τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη μαθησιακή ευστροφία των υποψηφίων -το “learning agility”- και να σκιαγραφήσουμε το συμπεριφορικό τους προφίλ που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ποικιλόμορφες ομάδες οι οποίες θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα λειτουργούν αρμονικά. Επίσης, σχεδιάζουμε την ένταξη και άλλων εργαλείων αξιολόγησης όπως π.χ. το gamification, μέσω των οποίων θα μπορούμε να αξιολογήσουμε ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

  • Ακούμε συνεχώς από πολλές επιχειρήσεις για την σημασία που δίνουν σε καινούργιες δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό τους όπως digital skills, είτε σε αυτές που αφορούν soft skills. Τι ενέργειες υλοποιείτε έτσι ώστε να αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες ;

Το περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό. Η πληθώρα τεχνολογιών και εργαλείων που συνδέουν ανθρώπους, ιδέες, λύσεις δημιουργεί καινούργιες προοπτικές και ευκαιρίες αλλά η χρήση τους και -κυρίως-  η μετατροπή τους σε business value απαιτεί συγκεκριμένες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες. Όμως αυτές οι δεξιότητες δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων (πχ. ΙΤ ή Marketing), αλλά όλους! Η αξία τους έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με soft skills, γι’ αυτό και δημιουργούμε αντίστοιχα προγράμματα ανάπτυξης για τους ανθρώπους μας. Για παράδειγμα, στη Nestlé έχουμε αναπτύξει το “Nestle Digital Academy”, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα με το οποίο εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας και τους υποστηρίζουμε ώστε να προσαρμόζονται και να καινοτομούν στο ψηφιακό περιβάλλον. Η ψηφιακή εκπαίδευση των ανθρώπων μας δεν είναι θεωρητική αλλά βασίζεται στην προσδοκώμενη αξία, δηλαδή σε εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας (πχ. το PowerBi), μας βοηθούν να μοιραζόμαστε νέες ιδέες και λύσεις (πχ. το @workplace), ή σε νέες τεχνολογίες (π.χ. e-CRM, PCE, blockchain κλπ.) που μας βοηθούν να συνδεόμαστε με τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.  Παράλληλα με τις ψηφιακές δεξιότητες , έχουμε δημιουργήσει έναν κύκλο σεμιναρίων που στοχεύει στη διαχείριση cross – functional και virtual ομάδων (ομάδες έργων που δημιουργούνται από διαφορετικά τμήματα, γεωγραφίες, κουλτούρες, κλπ) δίνοντας έμφαση σε “soft” δεξιότητες (πχ. coaching, leadership skills) οι οποίες είναι απαραίτητες  προκειμένου να λειτουργούμε ως μια αδιαίρετη ομάδα.

  • Στο πλαίσιο της γεφύρωσης του κενού που υπάρχει μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος, πολλές εταιρίες έχουν αναπτύξει τα δικά τους προγράμματα που αφορούν τους νέους και στοχεύουν στο να τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Πώς υποστηρίζετε εσείς αυτή την προσπάθεια;

Η Nestlé είναι από τις πρώτες εταιρίες που αναγνώρισε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα και ήδη από το 2014 έχουμε αναπτύξει  το πρόγραμμα “Nestlé needs YOUth”, το οποίο ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και πλέον έχει πάρει παγκόσμιο χαρακτήρα. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει  τους νέους τόσο με συμβουλευτικό και καθοδηγητικό χαρακτήρα, όσο και με πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης στα γραφεία και τα  εργοστάσιά μας. Στην Ελλάδα, από το 2014 μέχρι σήμερα, έχουμε προσφέρει περισσότερες από 660 ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους κάτω των 30 ετών, ενώ περισσότεροι από 260 φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση στην εταιρία μας. Υποστηρίζουμε ενεργά τους νέους που βρίσκονται στην επαρχία επισκεπτόμενοι Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, στα οποία υλοποιούμε Workshops που επικεντρώνονται σε συμβουλευτική καριέρας με την υποστήριξη των εγχώριων και παγκόσμιων συνεργατών μας. Επίσης, με το πρόγραμμα “Ignite Ideas” ενισχύουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις προσπάθειες των start ups  που  χρειάζονται υποστήριξη για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Είναι ευθύνη όλων μας να υποστηρίξουμε τους νέους, να τους καθοδηγήσουμε σωστά και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους στην Ελλάδα.

  • Όπως θα έχετε παρατηρήσει, βρισκόμαστε σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και εσωτερικά. Πώς πιστεύετε ότι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση;

Οι οργανισμοί εξελίσσονται, η καθημερινότητα της δουλειάς μας αλλάζει συνεχώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά στηρίζονται στη δυνατότητα που έχουμε να είμαστε ευέλικτοι στην υλοποίηση πολυδιάστατων αλλαγών σε δομές, σε διαδικασίες, σε τεχνολογίες. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη τέτοιων αλλαγών, τόσο σε επίπεδο επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης της αλλαγής (change management). Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε τον οργανισμό για τις επερχόμενες αλλαγές, να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας να τις διαχειριστούν και να αναπτυχθούν μέσα από αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κάθε χρόνο διαμορφώνουμε  με κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά το πλάνο ανάπτυξής του που θα τον βοηθήσει να είναι πιο αποτελεσματικός στον τωρινό του ρόλο, αλλά και να προετοιμαστεί για ρόλους που θα αναλάβει στο μέλλον. Οι ‘αλλαγές’  πλέον είναι  η νέα καθημερινότητα μας και η ικανότητα μας να αναπτυσσόμαστε μέσα από αυτές είναι ζωτικής σημασίας για αυτό  και στη Nestlé παρακινούμε τους ανθρώπους μας να εξελίσσονται συνεχώς.