Τι προτιμούν οι νέοι της Γενιάς Υ;
Σε ποιες εταιρίες
επιθυμούν να εργαστούν;
Ο μισθός και οι συνθήκες εργασίες
είναι βασικοί λόγοι
στην επιλογή του εργοδότη;
Σε ποιες περιπτώσεις
θα δήλωναν παραίτηση;

GenY_Generic_GR