«Κάθε αρχή και δύσκολη» -και πόσω μάλλον όταν πρόκειται για δουλειά. Δεν είναι εύκολο να επανεκπαιδευτούμε και να προσαρμοστούμε σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι περιμένει ο εργοδότης μας από εμάς.

Της Μίας Κόλλια

Όσο όμως γενική κι αν ακούγεται, η απάντηση είναι ότι μία επιχείρηση χρειάζεται εργαζομένους που να μπορούν να τη βοηθήσουν να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν και τι ικανότητες πρέπει να έχει ο υποψήφιος εργαζόμενος;

Ικανότητες εκτέλεσης: Κάθε εργασία που μας ανατίθεται από κάποιο ανώτερο μέλος της ομάδας που ανήκουμε, θα πρέπει να διεκπεραιώνεται και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε μία θέση εργασίας, πρέπει να σκεφτούμε τη διαχείριση των έργων που θα κληθούμε να φέρουμε εις πέρας και την επινοητικότητα που πρέπει να έχουμε, ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών που μπορεί να επικρατούν. 

Συντονισμός και συνεργασία: Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας πρέπει να λειτουργούν σαν μια ομάδα με κοινό στόχο. Πολλές φορές καλούμαστε να ενταχθούμε σε μία ομάδα ανθρώπων που έχουν ήδη βρει τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τους. Η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης προσαρμογής είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για έναν εργαζόμενο, καθώς στην αγορά εργασίας εκτιμώνται θετικά οι άνθρωποι που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές και να εκτελούν πολλαπλές εργασίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ικανότητες επικοινωνίας: Ο καλός γραπτός και  προφορικός λόγος αλλά και η κατανόηση κειμένου είναι προαπαιτούμενα για όποιον θέλει να φτάσει στον στόχο του με επιτυχία. Είναι αρκετά σημαντικό να μπορεί κάποιος να εκφράσει ακριβώς τους στόχους της εταιρείας αλλά και να περάσει τη φιλοσοφία της στην υπόλοιπη ομάδα και στους συνεργάτες της.

Εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις: Η ικανότητα να «χτίζει» κάποιος σχέσεις που μπορούν να έχουν διάρκεια στον χρόνο είναι εξίσου σημαντικό με κάθε άλλο skill που μπορεί να ζητήσει ένας εργοδότης. Οι λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται στις απαιτούμενες δεξιότητες σε αυτό τον τομέα είναι: Μεθοδικότητα, οργάνωση, κοινωνική δεξιότητα και αυτοπεποίθηση.

Τεχνογνωσία: Από τα πιο σημαντικά απαιτούμενα στη σημερινή εποχή είναι η γνώση πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα αντίστοιχα προγράμματα του αντικειμένου μας. Αυτό δίνει στον εργοδότη μας την ασφάλεια ότι μπορούμε να χειριστούμε με ευκολία το σύστημα που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και ότι είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε αρκετά εύκολα στις νέες εργασιακές μας συνθήκες. 

Photo by Helloquence on Unsplash