Σε τι βαθμό έχουν γίνει; Πότε απαγορεύονται τελικά; Πότε επιτρέπονται; Τι προβλέπεται από εδώ και πέρα;