Βιογραφικά

Διαμορφώστε τη δική σας συνοδευτική επιστολή

Οι εταιρίες θεωρούν πλέον αυτονόητο πως κάθε υποψήφιος θα αποστέλλει το βιογραφικό του σημείωμα συνοδευόμενο από το μικρό αυτό κείμενο που απεικονίζει επιγραμματικά το προφίλ του.

Συνέχεια