Πάνω που είχε αρχίσει να ηχεί έντονα η ανάγκη κατάργησης κάθε έμφυλης διάκρισης στον χώρο εργασίας, ήρθε ο κορωνοϊός. Και οι γυναίκες σηκώνουν πάλι το μεγαλύτερο βάρος.