Πριν απαντήσεις καταφατικά, έλα να δούμε πόσο είναι βιώσιμη και υπό ποιες συνθήκες η 4ήμερη εργασία μπορεί να εξελιχθεί σε μια πάγια πρακτική.