Αρκετοί εργαζόμενοι το περιμέναμε αυτό: να επεκταθεί η λίστα όσων δικαιούνται μείωση ενοικίου. Και κατατέθηκε η σχετική τροπολογία.