ενσυναίσθηση

Ενσυναίσθηση

Ενσυναίσθηση: Το «εισιτήριό» σου για την πρόσληψη!

Ενσυναίσθηση: Το «εισιτήριό» σου για την πρόσληψη! Μια από τις δεξιότητες-κλειδιά που αξιολογούνται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, είναι αυτή της ενσυναίσθησης. Τι είναι όμως η ενσυναίσθηση; Το να μπορείς να κατανοείς τα συναισθήματα των άλλων, να τα «διαβάζεις» ακόμα και πίσω από αόριστες φράσεις ή νεύματα, να δείχνεις ευαισθησία στις ανάγκες τους και να αντιλαμβάνεσαι τις δυναμικές που δημιουργούνται στα συναισθήματα διαφορετικών ατόμων ή ομάδων, σημαίνει ότι έχεις υψηλή ενσυναίσθηση.

1
Συνέχεια