Στις έρευνες του kariera.gr αλλά και παγκοσμίως, η ανάγκη για περισσότερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής φαίνεται να αυξάνεται.