Ποιες είναι οι αιτίες οι οποίες εξηγούν, εν μέρει, γιατί οι οργανισμοί υποφέρουν από έλλειψη αξιοποίησης του δυναμικού των ανθρώπων τους.