Μια νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει τα νέα μέτρα που ισχύουν για εσάς που εργάζεστε αλλά ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες*.