Πέντε συντάκτες του kariera φτιάχνουν ένα ομαδικό θέμα, δίνοντας ο καθένας τις δικές του συμβουλές «επιβίωσης» για αυτή την κορωνό-πληκτη περίοδο.