Παρουσιάστηκαν πρόσφατα για πρώτη φορά τα ευρήματα της έρευνας «Breaking the Glass Ceiling» που μελετά τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.